Stormschade alleen gedekt als het echt stormt

Getty Images

Het waait. Het waait hard. Het waait zelfs zo hard dat er dakpannen naar beneden vallen en door de dakbedekking van de uitbouw gaan. De eigenaar van het huis wil de schade claimen bij zijn woonhuisverzekering. Tevergeefs.

De verzekeraar weigert de schade te vergoeden, hoewel in de polisvoorwaarden staat dat stormschade gedekt is. Storm is daarbij gedefinieerd als wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (ongeveer 50 km/h). De verzekeraar erkent dat het die dag hard heeft gewaaid, maar niet hard genoeg. De wind kwam niet boven de 8 m/s (ongeveer 30 km/h). Dat is volgens de kleine lettertjes geen storm, dus kan er geen sprake zijn van stormschade, en dus hoeft de verzekering niet uit te keren.

Geschillencommisise
De verzekerde accepteerde deze uitleg niet en stapte naar de Ombudsman Financiële Dienstverlening van het Kifid. Dat leidde niet tot resultaat, en de zaak kwam bij de Geschillencommissie terecht. Deze gaf de verzekeraar gelijk: geen storm, dus ook geen stormschade. De verzekeraar hoeft de schade niet te vergoeden. Kortom, stormdekking betekent dat windschade niet is gedekt.

Bron

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl