Verkeerd rekeningnummer

Kunt u uw geld terugkrijgen wanneer u dit per ongeluk naar het verkeerde rekeningnummer heeft overgemaakt? Plus geeft het antwoord!

Onlangs heb ik mijn fiets verkocht aan een particulier. Ik heb de koper per ongeluk een verkeerd bankrekening­nummer opgegeven. De bank heeft de betaling gewoon uitgevoerd, dus nu heeft een ander mijn geld gekregen. Kan ik het terugclaimen?

Nee. U kunt zelf niet claimen, maar de koper van uw fiets wel. Het Burgerlijk Wetboek regelt dat de betaler in dit geval automatisch een vordering heeft op degene die het bedrag ten onrechte heeft ontvangen. De ontvanger heeft dus de plicht om het bedrag terug te betalen aan de koper van uw fiets. De bank van de betaler (de koper van uw fiets) zal doorgaans helpen met het benaderen van degene die het geld ten onrechte heeft ontvangen.

De normale gang van zaken is dat de bank een brief schrijft naar de ontvanger met het verzoek om de ‘onverschuldigde betaling’ terug te storten. In de brief zal ook staan dat de bank – wanneer de ontvanger niet aan dit verzoek voldoet – zijn adresgegevens zal doorgeven aan de ‘onverschuldigde betaler’, in dit geval de koper van uw fiets. Weigert de ontvanger mee te werken, dan kan de fietskoper met een versnelde juridische procedure het geld laten incasseren door een deurwaarder. De incassokosten zijn voor rekening van de ontvanger.

Meer vragen over geld en recht? U vindt ze in de rubriek 'Vraag en antwoord'.


Missing media-item.

 

Auteur 
  • Jos� Mast
Bron 
  • Plus Magazine