Verzekering beëindigd wegens te veel claims

Getty Images

Een rechtsbijstandsverzekering mag de verzekering beëindigen als er te vaak een beroep wordt gedaan op juridische bijstand. Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie financiële dienstverlening van het Kifid.

Een consument sloot op 1 mei 1999 een rechtsbijstandverzekering af bij NV Noordhollandsche van 1816. De eerste vijf jaar heeft die consument de verzekering niet ingeroepen voor juridische bijstand, maar dat veranderde in 2004. Tussen 2004 en 2010 deed hij 8 meldingen. De Noordhollandsche van 1816 vond dat aantal – en daarmee de kosten - te veel afwijken van andere verzekerden en stuurde de man een schriftelijke waarschuwing. Zou zijn vraag naar rechtsbijstand zo hoog blijven, dan kreeg dat gevolgen: minder dekking of een hogere premie en in het uiterste geval het stopzetten van de verzekering.

Te groot risico
Anderhalf jaar later deed de man weer een verzoek om rechtsbijstand en dat was voor de Noordhollandsche van 1816 reden de verzekering stop te zetten. De consument was het daar niet mee eens. Hij wilde voortzetting van de verzekering en stapte naar het Kifid. De man wees erop dat alle 8 zaken te maken hadden met zijn ontslag bij zijn voormalige werkgever. De geschillencommissie meende dat 4 zaken speelden rondom zijn ontslag, maar 4 andere draaiden om een andere zaak. Gezien deze hoeveelheid vindt de geschillencommissie het niet onbegrijpelijk dat de Noordhollandsche van 1816 het risico niet meer wilde dekken. De commissie vindt het terecht dat de verzekering stop werd gezet.

www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2013/Uitspraak_2013-327_Bindend.pdf

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • geldenrecht.nl