Zomerretraite: werkplaats voor de ziel

Op adem komen, tot jezelf komen. Inspiratie ontvangen en de bron gewaar worden van waaruit je leeft. Dat is waar deze speciale zomerretraite over gaat.

"Het leven stelt grote eisen aan me, maar ik moet open blijven staan voor mijn innerlijke stem en vertrouwen." - Etty Hillesum


Thema: De kracht van vertrouwen


Vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Verhalen, oefeningen en meditaties helpen om met vertrouwen te leven. Iedere ochtend en middag is er een programma van 1,5 uur. Verder stille tijd om te wandelen, te lezen, te genieten. Joke Litjens begeleidt u op deze weg. We leven mee in de stilte en het ritme van de abdij. Een persoonlijk gesprek is mogelijk.


Joke Litjens

Joke Litjens
Ze geeft lezingen en workshops en organiseert retraites, allemaal onder de noemer Werkplaats voor de Ziel. Daarnaast leidt Joke Litjens (60) samen met oud-mediapastor Peter Denneman pelgrimsreizen naar Israël. Met Rome-kenner Stijn Fens gaan de reizen naar de Italiaanse hoofdstad en met Sjaak van der Worp een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. “Allemaal voedsel voor je ziel”, zoals Joke zelf zegt.

Met Werkplaats voor de Ziel ga je niet zomaar op reis. “Er moet een verdiepende en inspirerende laag in zitten,” zegt Joke. “Spiritualiteit en bezinning komen duidelijk om de hoek kijken tijdens onze reizen. Wij zorgen ervoor dat de deelnemers een totaal andere beleving van Rome of Israël krijgen dan wanneer ze als toerist alleen maar met hun fototoestel in de hand overal langs vliegen.”

Bezinning
Mensen die willen werken aan hun ziel hoeven natuurlijk niet allemaal af te reizen naar Santiago de Compostella, Israël of Rome. Joke zorgt in het kader van Werkplaats voor de Ziel voor genoeg activiteiten in eigen land. “Door mijn verschillende werk- en levenservaringen en de velerlei cursussen die ik gevolgd heb, zit er veel in mijn ‘rugzakje’ dat ik kan gebruiken om mensen dát te geven wat ze nodig hebben. Als je in chaos verkeert is het fijn als iemand je even de weg wijst, als er een handvat wordt aangereikt. Als dat vanuit liefde en geloof gebeurt voelen mensen zich veilig.”

Aan de slag
Bij de verschillende workshops brengt Joke structuur aan in het programma en doet oefeningen met mensen waarmee ze zelf aan de slag kunnen. “Ik maak ruimte voor groepsmomenten zodat de groepsleden op een prettige manier ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Bij de retraite ligt het accent niet op de groep, maar juist op de individuele deelnemer. Het meedoen aan een retraite is een diepgaand proces. Daarom voer ik vooraf met iedereen een persoonlijk gesprek om te kijken of het een geschikte vorm is om jezelf te onderzoeken.”

Kaf onder het koren
Joke heeft in de loop der jaren veel krediet opgebouwd met haar presentatiewerk op tv en als mediapastor. Een advertentie in de KRO-bladen voor Werkplaats voor de Ziel is voor veel mensen te vaag; als er een foto van Joke bij staat is de respons meteen veel groter. Joke: “Een bezinnende workshop is vaak persoonlijk, mensen leveren zich toch een beetje uit. Dan moet je vertrouwen hebben in de persoon die dat leidt. Er is natuurlijk veel kaf onder het koren in het land van de spiritualiteit.”


Abdij Koningsoord


De abdij Koningsoord te Arnhem is de enige trapistinnenabbij in Nederland. 

Geschiedenis
Koningsoord is een stichting van de Trappistenabdij Koningshoeven, die in 1881 bij Tilburg werd gesticht. Bij de familieleden, die de monniken kwamen bezoeken, bevonden zich van tijd tot tijd ook meisjes die in de Orde wilden intreden. De abt moest hen dan verwijzen naar de abdij ‘Notre Dame de la Paix’ te Chimay (België), omdat er in Nederland geen Trappistinnenabdij bestond. In de loop der jaren trad een vijftigtal Nederlandse meisjes in. Dat aantal was voldoende om in Nederland een klooster te stichten. In november 1933 werd in Berkel-Enschot met de bouw begonnen, die in 1937 voltooid werd. Onder leiding van de abdis van Chimay, Moeder Gertrudis Demarrez, die nu abdis van de nieuwe stichting werd, begon de communiteit met haar taken.
In de Tweede Wereldoorlog werden de joodse zusters Hedwigis en Maria-Theresia Löb samen met hun drie broers uit de abdij Koningshoeven in Auschwitz vergast. Omdat na de oorlog veel jongeren intraden, kon worden overgegaan tot twee stichtingen: Maria-Frieden in de Eifel en Butende in Oeganda. De handenarbeid, waartoe monniken en monialen volgens de Regel van Benedictus verplicht zijn, bestaat voornamelijk uit boekbinderij en het vervaardigen van paramenten. De tegenwoordige abdis is Moeder Benedict Thissen; een dertigtal zusters bevolken de abdij.

Verhuizing
Omdat de gemeente Tilburg het voornemen had, op het terrein van de abdij een woonwijk te vestigen en de zusters zich gehinderd voelden in hun monastieke beleveing door de steeds verder opdringende woonfuncties, besloten zij te verhuizen. Zij meenden een nieuw terrein gevonden te hebben op een verlaten munitiecomplex in de buurgemeente Oisterwijk. Tegen hun komst werden evenwel bezwaren aangetekend. Daarom zijn de zusters op zoek gegaan naar een andere locatie. Op 19 november 2007 is begonnen met de bouw van een nieuw klooster op het landgoed Johannahoeve tussen Arnhem en Oosterbeek, op het terrein van de Missionarissen van Mill Hill. Op 8 mei 2009 zijn de zusters verhuisd naar het nieuwe Koningsoord. Op 6 oktober vond de kerkwijding plaats.

De verhuizing werd door de omroep Omroep RKK verslagen in de documentairereeks Verhuizen naar de Stilte.


Meer informatie


Prijs: €280,-
Datum: 19 t/m 22 juli 2012
Plaats: Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79 te Arnhem


Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • http://www.werkplaatsvoordeziel.nl & Wikipedia