'Ouderen in veilige handen' komt naar u toe

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken. Daarom is VWS eind 2012 samen met de vier ouderenbonden de campagne ‘Ouderen in Veilige Handen’ gestart.

Getrainde voorlichters van de Ouderenbonden trekken door het land om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Ze gaan met ouderen in gesprek om ervoor te zorgen dat zij weten wat ouderenmishandeling is, zij erover durven praten en weten waar zij terecht kunnen voor hulp en advies. In totaal zijn er 350 bijeenkomsten, waarmee men probeert tenminste 900.000 ouderen te bereiken. De voorlichtingsbijeenkomsten lopen tot eind 2014.

Over de campagne ‘Ouderen in Veilige Handen’

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen van 65 jaar of ouder slachtoffer van ouderenmishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. Bij ouderenmishandeling denken mensen vaak alleen aan lichamelijke mishandeling, terwijl psychische mishandeling het meeste voorkomt (69%), gevolgd door financieel misbruik (39%) en daarna lichamelijke mishandeling (38%). Slechts het topje van de ijsberg zoekt hulp en daarom is de overheid de campagne Ouderen in Veilige Handen gestart samen met de ouderenbonden. En dat werpt zijn vruchten af. Er is een stijgende trend in het aantal meldingen van ouderenmishandeling. In 2012 waren er 1.027 meldingen en in 2013 1703 meldingen: een stijging van 66%. De invoering van de verplichte meldcode, de publiekscampagne 'Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor' en de voorlichtingscampagne hebben mogelijk bijgedragen aan deze stijging. (Bron: Movisie 2014)

Aankomende bijeenkomsten

Er zijn al veel voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Hieronder vindt u een overzicht van de resterende bijeenkomsten in 2014 die worden georganiseerd door de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en ANBO. Voor de locatie kunt u t.z.t. terecht op de websites van de ouderenbonden: Unie KBO, PCOB, ANBO. Ook het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) organiseert nog voorlichtingsbijeenkomsten dit jaar. Als u graag een bijeenkomst wil bijwonen van NOOM of meer informatie wil, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Heygele viaheygele@netwerknoom.nl

Unie KBO

PCOB

ANBO