AOW'er krijgt iets meer vakantiegeld

Getty Images

Deze maand krijgen AOW'ers het vakantiegeld uitgekeerd. Dat is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Op 23 mei 2022 wordt de AOW inclusief vakantiegeld uitgekeerd en dit jaarjaar krijgen AOW'ers bruto ongeveer 5 euro meer dan vorig jaar. Hoeveel er van het vakantiegeld overblijft hangt onder meer af van het aanvullende pensioen dat iemand naast de AOW kan ontvangen.

Bij deze bedragen gaan we dus uit een volledige AOW,  die al minimaal 12 maanden wordt ontvangen.

De AOW 50% is de uitkering voor een AOW'er die getrouwd is of samenwoont en de AOW 70% is de uitkering voor een alleenwonende AOW'er.

AOW Vakantiegeld bedragen 2022

AOW     50%       70%
2021      604,92  846,94
2022      609,10  852,80

De netto vakantie-uitkeringen zijn afhankelijk van het jaarinkomen van de AOW en verschillen per AOW’er, denk aan inhouding van loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

AOW’ers kunnen hun netto-vakantie-uitkering opzoeken op MijnSVB. Meer informatie over AOW en vakantiegeld is ook te vinden op de website van de Sociale VerzekeringsBank.

 

Auteur