Bijverdienen naast je pensioen: wat is er mogelijk?

Getty Images

Met een eigen bed & breakfast, op de markt, als chauffeur of in een pretpark: werken na uw pensioen kan op allerlei manieren. Leuk voor u én leuk voor de werkgever.

Steeds meer mensen die vlak voor het pensioen staan of net gepensioneerd zijn, willen graag aan het werk (blijven). Om actief te blijven, om een dagelijks ritme te behouden, vanwege de contacten met collega’s, om wat extra geld te verdienen - de redenen zijn divers.

U bent interessant voor werkgevers!

Voor werkgevers heeft een medewerker van pensioengerechtigde leeftijd veel voordelen. Zo biedt de oudere werknemer een goed tegenwicht aan de ‘jonge honden’ binnen het bedrijf. Hij laat zich niet zo snel gek maken en heeft veel werk- én levenservaring. Zodoende zorgt de oudere werknemer voor een betere balans in het bedrijf. Ouderen zijn bijvoorbeeld uitstekende interviewers. Er zijn tal van onderzoeksbureaus die de meningen peilen van burgers en consumenten. Deze bureaus hebben gespecialiseerde onderzoekers in dienst die vragenlijsten maken, groepsdiscussies uitvoeren en alle inzichten analyseren. Nu blijft veel onderzoekswerk liggen dat bijvoorbeeld door ouderen goed uitgevoerd kan worden. Belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat je breed geïnteresseerd bent in andere mensen en goed kunt luisteren.

Verder heeft TNO-onderzoek al eens uitgewezen dat de oudere werknemer stabieler in het leven staat dan de jongere werknemer. Ook is de gepensioneerde werknemer zeer gemotiveerd en betrouwbaar en wordt hij niet afgeleid door de hectiek die vaak het leven van jongere mensen nog kenmerkt. Daarnaast is hij uitermate loyaal: de tijd van carrière maken ligt tenslotte al achter hem.

Bijverdienen naast uw AOW: hier moet u op letten

 • Of u nu alleen AOW ontvangt of ook nog pensioen uit loondienst, bijverdienen mag. Zoveel u wilt. Wel gelden soms beperkingen voor mensen die met vroegpensioen zijn. Uw pensioenfonds kan u hierover informeren.
 • De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft, maar wellicht hoort u bij een kleine groep die deze nog ontvangt. Als u na uw pensioen gaat werken, hebben uw inkomsten invloed op deze AOW-toeslag. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Als u naast u AOW ook een AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening) ontvangt, dan hebben extra inkomsten invloed op deze AIO-aanvulling. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Als u huur- en zorgtoeslag ontvangt, kunnen extra inkomsten van invloed zijn op de hoogte van uw toeslagen.
 • Als u als pensioengerechtigde weer aan het werk gaat, bent u niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat u geen uitkering ontvangt als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Wel ontvangt u een Ziektewetuitkering als u ziek wordt. En uw AOW loopt gewoon door.
 • Bijverdiensten zijn inkomsten, dus u moet ze opgeven aan de Belastingdienst. Ze worden opgeteld bij uw overige inkomsten (zoals AOW en pensioen). Hoe hoger dat bedrag is, hoe méér belasting u betaalt over de bijverdiensten. AOW’ers hebben het voordeel dat ze geen AOW-premie betalen, waardoor ze netto iets meer overhouden van hun salaris.
 • Als u in loondienst werkt, houdt de werkgever belasting in. Ga altijd even na of die inhouding ook klopt: werkgevers houden niet altijd rekening met uw pensioeninkomsten en dragen dan te weinig loonheffing af. U kunt dan te maken krijgen met een naheffing van de Belastingdienst.
 • Soms liggen de bijverdiensten in de hobbysfeer, maar het kan ook zijn dat u een echte ondernemer bent, bijvoorbeeld als u wekelijks op de markt staat of een eigen bed & breakfast runt. In die gevallen heeft u - onder voorwaarden - recht op zelfstandigenaftrek. Wanneer blijkt dat u inderdaad voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek, hangt de hoogte van de aftrek af van uw leeftijd. Als u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd al heeft bereikt, dan heeft u recht op een zelfstandigenaftrek van 50 procent van de zelfstandigenaftrek die geldt voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • Als werkende AOW’er heeft u altijd ten minste recht op het wettelijk minimumloon.
Auteur 
 • Tekst Wilma van Hoeflaken & Mariska Tjoelker | Foto’s Jiri Büller
Bron 
 • Plus Magazine