Bijverdienen naast je pensioen: wat is er mogelijk?

Met een eigen bed & breakfast, op de markt, als chauffeur of in een pretpark: werken na uw pensioen kan op allerlei manieren. Leuk voor u én leuk voor de werkgever.

Steeds meer mensen die vlak voor het pensioen staan of net gepensioneerd zijn, willen graag aan het werk (blijven). Om actief te blijven, om een dagelijks ritme te behouden, vanwege de contacten met collega’s, om wat extra geld te verdienen - de redenen zijn divers.

U bent interessant voor werkgevers!

Voor werkgevers heeft een medewerker van pensioengerechtigde leeftijd veel voordelen. Zo biedt de oudere werknemer een goed tegenwicht aan de ‘jonge honden’ binnen het bedrijf. Hij laat zich niet zo snel gek maken en heeft veel werk- én levenservaring. Zodoende zorgt de oudere werknemer voor een betere balans in het bedrijf. Verder heeft TNO-onderzoek al eens uitgewezen dat de oudere werknemer stabieler in het leven staat dan de jongere werknemer. Ook is de gepensioneerde werknemer zeer gemotiveerd en betrouwbaar en wordt hij niet afgeleid door de hectiek die vaak het leven van jongere mensen nog kenmerkt. Daarnaast is hij uitermate loyaal: de tijd van carrière maken ligt tenslotte al achter hem.

Bijverdienen naast uw AOW: hier moet u op letten

  • Of u nu alleen AOW ontvangt of ook nog pensioen uit loondienst, bijverdienen mag. Zoveel u wilt. Wel gelden soms beperkingen voor mensen die met vroegpensioen zijn. Uw pensioenfonds kan u hierover informeren.
  • De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft, maar wellicht hoort u bij een kleine groep die deze nog ontvangt. Als u na uw pensioen gaat werken, hebben uw inkomsten invloed op deze AOW-toeslag. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Als u naast u AOW ook een AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening) ontvangt, dan hebben extra inkomsten invloed op deze AIO-aanvulling. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Als u huur- en zorgtoeslag ontvangt, kunnen extra inkomsten van invloed zijn op de hoogte van uw toeslagen.
  • Als u als pensioengerechtigde weer aan het werk gaat, bent u niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat u geen uitkering ontvangt als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Wel ontvangt u een Ziektewetuitkering als u ziek wordt. En uw AOW loopt gewoon door.
  • Bijverdiensten zijn inkomsten, dus u moet ze opgeven aan de Belastingdienst. Ze worden opgeteld bij uw overige inkomsten (zoals AOW en pensioen). Hoe hoger dat bedrag is, hoe méér belasting u betaalt over de bijverdiensten. AOW’ers hebben het voordeel dat ze geen AOW-premie betalen, waardoor ze netto iets meer overhouden van hun salaris.
  • Als u in loondienst werkt, houdt de werkgever belasting in. Ga altijd even na of die inhouding ook klopt: werkgevers houden niet altijd rekening met uw pensioeninkomsten en dragen dan te weinig loonheffing af. U kunt dan te maken krijgen met een naheffing van de Belastingdienst.
  • Soms liggen de bijverdiensten in de hobbysfeer, maar het kan ook zijn dat u een echte ondernemer bent, bijvoorbeeld als u wekelijks op de markt staat of een eigen bed & breakfast runt. In die gevallen heeft u - onder voorwaarden - recht op zelfstandigenaftrek. Wanneer blijkt dat u inderdaad voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek, hangt de hoogte van de aftrek af van uw leeftijd. Als u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd al heeft bereikt, dan heeft u recht op een zelfstandigenaftrek van 50 procent van de zelfstandigenaftrek die geldt voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Als werkende AOW’er heeft u altijd ten minste recht op het wettelijk minimumloon.

Einar Njiokiktjien

Inkomen: AOW en ABP-pensioen
Was: docent privaatrecht op een MBO-opleiding juridische dienstverlening
Is: eigenaar van B&B The Boat and Breakfast in Maarssen

“Ik wilde iets om handen hebben na een heel druk leven. Ik heb één appartement en dat verhuur ik. ’s Winters is het stil, maar in de zomer levert het maandelijks een paar honderd euro op. Het moet niet te druk worden, want het is veel werk. Schoonmaken, beddengoed wassen en strijken. En ik word niet blij als ik elke ochtend om 7 uur moet opstaan om ­sinaasappels te persen en broodjes af te bakken. De inkomsten en onkosten houd ik bij en de accountant maakt een jaarrekening. Over wat ik verdien, betaal ik inkomstenbelasting.”

Marijke Leibbrandt

Inkomen: AOW en pensioen van Notarieel Pensioenfonds
Was: notaris
Is: verkoper van antiquarische boeken en prenten (www.boekenprent.com)

“Na mijn pensionering begon ik voor mezelf. Voor oude boeken had ik altijd belangstelling en een zekere handelsgeest is mij niet vreemd. Ik verwacht dit jaar een omzet van meer dan 10.000 euro. Omdat ik daarvoor nauwelijks winst maakte, beschouwt de Belastingdienst mij niet als ondernemer. Dat heb ik laten voorkomen, maar de rechter stelde mij in het ongelijk omdat ik geen urenadmini­stratie bijhield. Terwijl ik er de hele dag mee bezig ben. Ik koop in, verzend boeken die via mijn website besteld worden en sta elke vrijdag in Amsterdam op de boekenmarkt op het Spui. Daar kennen ze me als ‘de mevrouw met het rode hoedje’.”

Monika Eijkens

Inkomen: AOW en pensioen van Pensioenfonds De Eendragt en Pensioenfonds Grafische Bedrijven
Was: gastvrouw bij de Efteling en daarvoor mede-eigenaar van een grafisch bedrijf
Is: gastvrouw bij de Efteling

“Tot mijn 65ste werkte ik als gastvrouw in loondienst bij de Efteling. Dat wilde ik blijven doen, maar liefst flexibel. Sindsdien schakelt de Efteling mij in via een uitzendbureau voor senioren. Die betalen mij een nettosalaris. Dat schommelt tussen €250 en €1250 per maand. Soms werk ik veel, soms weinig. In de Efteling hangt een fijne sfeer, want iedereen komt voor zijn plezier. Ik word ingeschakeld bij alles wat met pr te maken heeft. De opening van nieuwe attracties, opnames van commercials, de ontvangst van speciale gasten. Die diversiteit maakt mijn werk geweldig leuk.”

Bron(nen):