Hoe voorkom ik extra belasting op lijfrente?

Deskundige Jeroen Wolfsen legt uit

Ik ben 75 en heb een lijfrentepolis die vrijkomt. Ik weet dat de polis onder het nieuwe regime valt. De verzekeraar waar het geld vrijkomt kan of wil mij niet helpen. Maar ik moet wel een lijfrente uitkering aankopen. Want anders ziet de fiscus het als afkoop en moet ik naast alle belastingen in één keer ook nog 20 procent extra betalen. Wat kan ik doen?

Vervelend dat de huidige verzekeraar u niet helpt, want dit hoeft geen probleem te zijn. Officieel moet u inderdaad een lijfrente uitkering aankopen die ingaat binnen 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd. Nu lijkt het rop dat u met leeftijd 75 te laat bent. Maar in uw geval is dat anders.

Niet zo netjes

U heeft blijkbaar een polis afgesloten die langer doorloopt dan 5 jaar na het bereiken van de AOW leeftijd.  Dat is dus het moment waarop u een uitkering had moeten starten. Maar dat kon niet, want uw polis keerde pas 5 jaar later uit. Fiscaal is dat gewoon toegestaan. Maar dat wil niet zeggen dat u deze lijfrente bij iedere verzekeraar of bank kunt aankopen. De reden is heel simpel: ze zitten niet op u als klant te wachten. Het ligt aan hun systeem. Administratief gezien kunnen ze u niet kwijt omdat u te oud bent. En ze zijn niet bereid om extra tijd en energie in hun producten te steken zodat ze u wel als klant kunnen helpen. Niet zo netjes want ze hebben wel uw polis laten doorlopen tot uw 75e.

Fiscaal is het toegestaan

Hieronder leest u het bewijs dat het fiscaal geen probleem is. Dat vindt u in het lijfrentebesluit van 2012.

Uiterste ingangsdatum (tijdelijke) oudedagslijfrente onder Brede Herwaardering gesloten

Onder het regime van de Brede Herwaardering bestond de mogelijkheid een oudedagslijfrente en een tijdelijke oudedagslijfrente te bedingen zonder dat daarbij een uiterste ingangsdatum van toepassing was. Met de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 geldt er wel een uiterste ingangsdatum voor dergelijke lijfrenten. Beide lijfrentevormen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin de belastingplichtige 70 jaar wordt. Voor premieaftrek was het niet nodig de Brede Herwaardingspolis aan te laten passen als in de polis een (tijdelijke) oudedagslijfrente is verzekerd die ingaat in een kalenderjaar na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar van de belastingplichtige (onderdeel 5.1.2). Als in een Brede Herwaardering lijfrentepolis vóór 1 januari 2001 al een ingangsdatum was opgenomen waaruit blijkt dat de lijfrentetermijnen een aanvang zullen nemen na het jaar waarin de verzekeringnemer de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, keur ik op grond van artikel 63 van de AWR (hardheidsclausule) het volgende goed

We komen dit in de praktijk dus regelmatig tegen en kunnen klanten met een dergelijk lijfrente dus prima helpen. U kunt niet meer bij iedere bank terecht maar er zijn zeker mogelijkheden. Vergelijkers zoals Moneywise kunnen daarbij helpen