Hoeveel pensioen krijg ik?

AOW, aanvullend pensioen en misschien nog wat eigen geld in de vorm van een lijfrente, maar hoeveel is dat bij elkaar als u stopt met werken?

Het pensioen bestaat uit drie verschillende delen: de AOW, het pensioen dat u via uw werkgever heeft opgebouwd en het pensioen dat u zelf heeft opgebouwd (bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente). In principe bouwt iedere Nederlander gedurende zijn werkzame leven AOW op. Woont u echter in het buitenland, dan gebeurt dit niet: een periode in het buitenland heeft zodoende invloed op het bedrag van de AOW. De hoogte van de AOW-uitkering wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon en de overheid past deze AOW-bedragen ieder halfjaar aan. Daarmee bent u er nog niet, want ook uw woonsituatie is van invloed op de hoogte van de AOW: woont u alleen, bent u een alleenstaande ouder, woont u samen en wat is de leeftijd van uw huisgenoten? Wanneer u met een DigiD inlogt op de website van de SVB, kunt u overigens ook een persoonlijk overzicht van uw AOW-opbouw aanvragen.

De hoogte van het werknemerspensioen

De meeste mensen sparen via de pensioenregeling van de werkgever ook voor hun pensioen. Via de pensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris minus de zogeheten franchise. De franchise is een van de AOW afgeleid drempelbedrag waarmee pensioenregelingen rekening houden. Niet iedere pensioenregeling gebruikt dezelfde franchise, maar er is wel een wettelijk minimum. Uw salaris minus de franchise is de zogeheten pensioengrondslag.

Sinds 2015 is er een maximaal jaarsalaris waarover pensioen kan worden opgebouwd. Mensen die jaarlijks meer dan €100.000 verdienen, doen er daarom goed aan voor het salarisdeel boven dit bedrag zelf voor extra pensioen te zorgen. Let hierbij op: dit bedrag geldt ook voor iemand die als parttimer minder verdient, maar als fulltimer wél aan dit bedrag zou komen.

Voor de opbouw van het pensioen gelden gunstige belastingregels: over het geld dat u zelf inlegt, betaalt u geen belasting terwijl ook de werkgever over het door hem betaalde deel geen belasting is verschuldigd. Zodra u daadwerkelijk pensioen krijgt uitgekeerd, betaalt u wel belasting, maar tegen een laag tarief. Uit voorgaande volgt dat de hoogte van het pensioen dat iemand via de werkgever opbouwt afhankelijk is van de pensioenregeling van de werkgever. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u nagaan hoeveel pensioen u tot nu toe via uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

De hoogte van mijn eigen pensioen
Voor wat betreft de hoogte van het door uzelf opgebouwde pensioen - het pensioen dat u via bijvoorbeeld banksparen of lijfrentepolissen spaart - geldt dat u zelf degene bent die inzicht heeft in wat u opbouwt. U kunt eventueel natuurlijk ook informeren bij uw financiële tussenpersoon.

Bronnen: Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Rijksoverheid, Pensioenkijker, NIBUD, Sociale Verzekeringsbank

32 Comments

Door Maria (niet gecontroleerd) op vr, 9-8-2019 - 17:10

Met één muisklik heb ik het zo op mijn scherm: nettobedragen en zeer ruim voor in de toekomst. Alleen geloof ik er geen snars van: eerst zien, dan geloven.
Want als deze bedragen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd in de toekomst is het meer dan wat ik ooit in het onderwijs maandelijks verdiende. Ik geloof het dus niet.
Want het ABP is vrij ondoorzichtig in zijn handelswijze, net als vroeger, waar de enorme gelden in werden geïnvesteerd. Omdat ik al heel lang in het onderwijs werkzaam ben, altijd verplicht aangesloten bij hen en nooit uit vrije wil.
Als ik ooit in de toekomst met pensioen ga, is het afwachten of ze de prognoses ook waar kunnen maken. Ik spaar daarom al lange tijd, omdat ik er weinig van geloof.
Het ABP belegde tot aan 2007 ongeveer onder de radar in de productie van landmijnen, de oorlogsindustrie dus.
Dat stond haaks op de anti-landmijnenverdragen die Nederland gesloten had.
Toen dat uitkwam, hebben ze de bakens enigszins moeten verzetten, daarom vind ik het al zo lang een twijfelachtige club met een twijfelachtige reputatie en is het heel ouderwets dat werknemers hun eigen pensioenfonds niet mogen kiezen.

Door Claire (niet gecontroleerd) op do, 8-8-2019 - 13:18

Dat is vreemd, want wanneer u in het buitenland woont, moet u zich uitschrijven uit de basisadministratie vd gemeenten en bent u in feite geemigreerd.

Door Bert (niet gecontroleerd) op vr, 26-7-2019 - 12:12

De regering zorgt ervoor dat de pensioenfondsen zich arm moeten rekenen door de laagste rekenrente van heel europa te handhaven (ongeveer 1 % !!!) en dat terwijl ze 1500 miljard in de geldpakhuizen hebben liggen en dit wordt elk jaar meer en meer! Het is niet meer uit te leggen allemaal waarom de fondsen al 11 jaar niet meer indexeren en zelfs gaan korten!!! Laat men in ieder geval de kosten gaan bekijken, directeuren van pensioenfondsen hebben riante salarissen ook de aandeelhouders hebben niets te klagen en wie weet wie er allemaal nog meer dik aan verdiend!!! Dit aanpakken en de rekenrente verhogen naar een normaal niveau en de fondsen kunnen weer gewoon indexeren en hoeven niet te korten!! We hebben een van de beste pensioenfondsen ter wereld dit geldt helaas niet voor de deelnemers!!! Het is tijd voor aktie, harde aktie!!!!!!!

Door Gepke (niet gecontroleerd) op ma, 15-7-2019 - 14:17

Wie kan mij, als ervaringsdeskundige, adviseren bij welke bank ik het gunstigst de lijfrente in termijnen kan laten uitbetalen? Helaas doet mijn eigen bank, Triodos, dit niet! Alvast dank.

Door J. Bouman (niet gecontroleerd) op ma, 15-7-2019 - 08:33

Wanneer men in het buitenland woont, maar nog werkt in Nederland bouwt men gewoon AOW op. Dus wat Plusonline schrijft : wanneer men in het buitenland woont bouwt men geen AOW op klopt dus niet helemaal.

Door chris schrijver (niet gecontroleerd) op zo, 14-7-2019 - 19:22

mijn pensioenfonds post nl heeft besloten niet eerder mijn volledig pensioen uit te keren ik moet daar op wachten tot ik 68 ben, daar ben ik het niet mee eens, volgens de wet mag ik met 66 en 4 maanden met pensioen wat kan ik hier aan doen

Door Bob Walberg (niet gecontroleerd) op zo, 14-7-2019 - 18:27

Gunstige regels? Uiteindelijk kost het meer dan dat je krijgt en je wordt 4 keer gepakt:
De laatste maand dat ik vorig jaar in de Sociale dienst zat kreeg ik te horen dat ik nog een levensverzekeringspolis had, en men vond bij de sociale dienst dat ik die maar eerst moest consumeren.

Dus een polis van 6000 euro, kon ik niet zelf afkopen dus via een tussenpersoon, kostte 1500 euro. Dus ik kreeg in eerste instantie uitbetaald: 2800 euro want eerst gaat de belasting eraf. Nou dat snapte ik nog wel. Toen nog eens 1500 euro Dus had ik 1300 euro over. Gelukkig kreeg ik na een maand dus de nieuwe baan. Ik had toen nog iets van 600 van die 1300 over. Maar goed ik had belasting betaald dus dacht dat de kous af was.

Niet dus!!

In maart met de belasting invullen: u heeft een levensverzekering en daar staat boeterente op (ik denk dat men helemaal niet wil dat je je oude dag veilig stelt ze hebben liever dat je op je 80e zo in nood komt te zitten dat je zegt okay ik ga wel voor 5 euro per uur aan de lopende band staan).
1213 euro revisierente heet dat.
Zwaar balen maar gelukkig doordat ik niet al te veel verdiende moest ik uiteindelijk maar 648 euro bijbetalen. Plus een correctie op mijn ziektekosten toelage, bijna 300 euro, dat heb ik met mijn vakantiegeld uiteindelijk betaald.

Klaar dus.

Nou nee,

Vorige week kreeg ik over de ziektekostentoelage nog eens 877 euro terug te betalen want ik had niet 22000 bruto in 2018 verdiend maar 28000 want ook daar wordt even die bruto uitkering van de levensverzekering bijgeteld en dus had ik in 2018 teveel ziektekostentoelage gehad en die mag ik nu dus terugbetalen. Let dus heel goed op.

Door Jonathan Bislip (niet gecontroleerd) op zo, 14-7-2019 - 15:56

Ik ben Antilliaan, woon al 53 jaar en altijd gewerkt Krijg AOW maar niet 100%. Ben weduwnaar en woont alleen. Vroeger werd mij vertelt dat na 40 jaar volledig AOW dan verandert de wet naar 50 jaar. Is dat wel zo?? Ik krijg nog geen duizend euro van AOW en weduwe pensioen.

Door WIM (niet gecontroleerd) op zo, 14-7-2019 - 15:32

HOE VEEL A.O.W ONTVANG IK

Door Ria (niet gecontroleerd) op zo, 14-7-2019 - 14:28

Helemaal mee eens. Wij die hier leven lang hard gewerkt hebben (ik begon op mijn 15de jaar) en je wordt aan alle kanten gepakt door de Belasting. Nee mensen, stem niet meer op die huichelaar Rutte wordt tijd voor een andere koers. Needrland is Nederland niet meer. Jammer heel jammer