Leencapaciteit AOW'er in gevaar door strengere leennormen en hoge rentes

De huizenprijzen zitten aan de top, de gemiddelde hypotheekrente gaat richting de 3 procent en alles wordt duurder. Factoren die het kopen van een woning en verkrijgen van een hypotheek niet gemakkelijker maken. Tegelijkertijd moeten huishoudens beschermd worden tegen te hoge maandlasten, zeker nu de koopkracht daalt.

Wanneer er sprake is van inflatie houdt men minder geld over om de maandelijkse lasten van te betalen. Dat is logisch want alle kosten gaan omhoog terwijl de inkomsten vrijwel gelijk blijven. Zeker voor AOW'ers is het effect van de inflatie goed merkbaar. Zij kunnen hun pensioen niet veel meer laten stijgen dan de maandelijkse AOW- uitkering en het aanvullende pensioen.

Toezichthouders grijpen in

Om huishoudens te beschermen tegen hoge hypotheeklasten worden de volgende actie ondernomen:

Strengere controle op maatwerk aanvragen

Banken hebben nog altijd ruime mogelijkheden om maatwerk te bieden. Mits goed onderbouwd, kan meer geleend worden dan de normen voorschrijven. De AFM ziet er op toe dat de uitzondering die banken maken verantwoord zijn. De afgelopen maanden hebben toezichthouders strengere controles uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal banken geen maatwerk meer uitvoert.

De leennorm verlagen

De Nederlandse Bank vindt dat de leennormen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt niet streng genoeg zijn. Wanneer de leennormen strenger geweest waren, konden huizenbezitters minder lenen en waren de huizenprijzen zeer waarschijnlijk nooit zo ver doorgeschoten dan op dit moment het geval is. Bij het wegvallen van inkomen of noodzakelijke verkoop kan dit tot financiële problemen lijden. Daarom verwachten we dat de leennormen volgend jaar nog strenger worden.

Waarom zijn de gevolgen voor AOW’er juist zo groot?

Momenteel verhogen veel AOW’ers hun hypotheek voor een verbouwing of nemen overwaarde op voor een consumptieve opname. Dit laatste is ook wel bekend als de box 3 financiering, een bedrag dat op de rekening wordt uitgekeerd en vrij besteed mag worden. De aangescherpte normen kunnen roet in het eten gooien!

Benieuwd naar uw mogelijkheden om overwaarde te gebruiken? Bereken vrijblijvend uw verzilvermogelijkheden.

Daarnaast hebben veel AOW'ers niet voldoende inkomen om de hypotheek op de huidige woning te herfinancieren of om een nieuwe hypotheek af te sluiten bij verhuizing.

Kijk nu nog naar uw hypotheek

Door opnieuw naar uw hypotheek te kijken kunt u tijdig  inspelen op strenger wordende normen en mogelijke risico’s in de toekomst. Dit laten we zien in onderstaand rekenvoorbeeld:

Leon (69) en Milou (68) willen hun vrijstaande woning verbouwen en verduurzamen. Hiervoor hebben ze naast de huidige hypotheek van €100.000,- nog €50.000,- nodig. Daarnaast willen hun rente langer vastzetten zodat ze de komende 20 jaar vaste maandlasten hebben.  

Omdat Leon en Milou altijd een eigen bedrijf hebben gehad en geen aanvullend pensioen hebben opgebouwd, kunnen zij maximaal €80.000 euro lenen. Gelukkig is er de werkelijke lastentoetst. Stel dat hun woonlasten op dit moment €475,- per maand zijn. In de nieuwe situatie gaan zij een lagere rente betalen en maken de hypotheek aflossingsvrij. Hierdoor dalen de woonlasten naar €250,- per maand. Daarom staat de bank de financiering toch toe.

Er is een kans dat dit volgende jaar niet meer mogelijk is, daarom is het verstandig om dit jaar nog de mogelijkheden in kaart te brengen.

Wat kan ik nú nog doen om een hypotheek te krijgen?

Bent u van plan om uw overwaarde op te nemen, wilt u verhuizen of om een andere reden uw hypotheek oversluiten? Dan kunt u dit het best zo snel mogelijk regelen. Als de leennormen strenger worden zullen banken namelijk minder snel een financiering verstrekken.

Deze berekening van de financieringsmogelijkheden kunnen we ook voor u maken. Dit is altijd gratis en vrijblijvend. Vraag hier uw berekening aan.