Partnerpensioen na samenwonen

Vraag van de week

Getty Images

Mijn partner en ik gaan na 20 jaar samenwonen uit elkaar, we hadden een samenlevingsovereenkomst en een testament op elkaar. Heb ik nu na 20 jaar recht op een deel van het pensioen van mijn ex-partner?

Ja en nee. Recht op een deel van het ouderdomspensioen hebt u alleen wanneer dat is opgenomen in de samenlevingsovereenkomst, anders niet. Gelukkig hebben ex-partners sinds 1 januari 2008 na het beëindigen van de samenleving wel recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen keert uit na overlijden van de pensioengerechtigde ex-partner.

Pensioenfondsen kennen wel een aantal formaliteiten, zo mag het pensioen in de samenlevingsovereenkomst niet exclusief voor de pensioengerechtigde zelf zijn gereserveerd en moet er een (aangetekende) brief komen waarin het einde van de samenleving wordt vermeld en de totale samenlevingsduur. Ook kunnen pensioenfondsen bepalen dat u pas na een bepaalde geboortedatum recht hebt op een bijzonder partnerpensioen of moet u al voor een bepaalde datum pensioen hebben opgebouwd bij het pensioenfonds.

Om zeker te weten of u recht hebt op een bijzonder partnerpensioen kunt u het beste bij het pensioenfonds van uw (ex)partner informeren aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Maar laat in ieder geval uw recht niet lopen.

Bron 
  • Proud to be Senior