Pensioengat doemt op voor miljoenen werkenden

Het wil maar niet lukken om tot nieuwe pensioenplannen te komen. Daardoor dreigt voor miljoenen werkenden een pensioengat te ontstaan.

Daarvoor waarschuwt vakbond CNV in de Telegraaf. Volgens de bond heeft de laatste stap van de regering om dan maar zonder vakbonden nieuwe pensioenregels te maken, desastreuze gevolgen.

Nu betalen jongeren naar verhouding veel pensioen, terwijl ouderen minder betalen. Door de zogeheten ‘doorsneesystematiek’ wordt dit verschil uiteindelijk glad gestreken. Voor de hervorming van het pensioenstelsel, wil de regering van deze systematiek af, desnoods zonder overleg met de vakbonden.  

In plaats van het doorsneepensioen zou iedereen een ‘eigen pensioenpotje’ moeten krijgen. Dat zou eerlijker zijn, want zo spaart iedereen voor zijn of haar pensioen. Alleen: hoe zit het dan met de miljoenen werkenden die de afgelopen jaren extra betaald hebben voor het pensioen van anderen? Dat deden ze in de veronderstelling dat ook zij later minder pensioenpremie zouden gaan betalen.

Als deze groep werkenden nu een eigen pensioenpot krijgt, moeten ze tot aan hun pensioen veel meer betalen. Zo zou voor miljoenen Nederlanders een nieuw pensioengat ontstaan. Hoe groot dat gat precies is, blijft vaag. De schattingen lopen uiteen van 60 tot 100 miljard euro. Wie die rekening moet betalen blijft ook vaag: de overheid, werknemers, werkgevers…ze wijzen vooral naar elkaar.

Haast om korting te voorkomen

Pensioen is in principe een zaak van de sociale partners: werknemers, werkgevers en de overheid. Want, pensioen is niet meer dan ‘uitgesteld loon’, waarover werkgevers en werknemers afspraken maken. De overheid schetst de wettelijke kaders.

Het probleem is dat de sociale partners er niet uitkomen: ze praten al jarenlang over een nieuw pensioenstelsel, zonder resultaat. Eind vorig jaar stapten de vakbonden nog uit het overleg. Ondertussen staan veel pensioenfondsen er niet goed voor, waardoor vanaf 2020 pensioenkorting dreigt.

Om dat te voorkomen zijn nieuwe pensioenregels noodzakelijk. Voor de overheid een reden om zonder vakbonden te werken aan hervorming van het pensioenstelsel.