Pleidooi voor uniform partnerbegrip

Pensioenregelingen met een partnerpensioen hanteren verschillende definities voor het begrip ´partner´. Dat kan vervelende gevolgen hebben bij een verandering van werkgever. Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars pleiten daarom voor een uniforme definitie.

In pensioenregelingen met een partnerpensioen hebben gehuwden en geregistreerden een wettelijke status. Voor ongehuwd samenwonenden ontbreekt deze wettelijke status. Soms hebben zij recht op een partnerpensioen maar de voorwaarden die aan het samenleven zijn verbonden, verschillen per pensioenregeling. Een ongehuwd samenwonende deelnemer kan in de ene pensioenregeling wel als partner worden beschouwd en in de andere regeling niet.
Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars willen dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een minimum partnberbegrip vaststelt. In dit minimum zijn de wettelijke voorwaarden dat partners samenwonen, geen eerste of tweede graads familie zijn, een notariële samenlevingsovereenkomst hebben en zich hebben aangemeld. In cao´s kunnen werkgevers en werknemers ruimere voorwaarden afspreken.

 

 

Bron(nen):
Trefwoorden: