Waarom krijgt de vrouw altijd minder pensioen?

Jaap Roelants
Karine Hoenderdos

Mijn man heeft een pensioen van 10.000 euro bij Postnl. Als ik overlijd krijgt hij er nog eens 3.000 bruto per jaar erbij. En als mijn man overlijdt krijg ik maar 7.000 bruto per jaar. Waarom krijgt de vrouw altijd minder?

De pensioenopbouw is nu bij een man in principe precies even groot als bij een vrouw, uiteraard als ze hetzelfde verdienen en even veel dagen per week en jaren werken. En daar knelt de schoen, want omdat veel vrouwen minder uren werken en minder verdienen bouwen ze dus ook minder pensioen op. 

En er speelt mogelijk nog meer mee. Want vrouwen zijn wat betreft hun pensioen pas sinds 1993 gelijkgesteld met mannen. Daarvoor was het zelfs mogelijk dat vrouwen weinig of geen pensioen konden opbouwen. Omdat een pensioenuitkering iets van de hele lange termijn is, kan de situatie van voor 1993 nog steeds doorwerken. Want uiteindelijk is het gewoon zo: wie het meeste en het langste premies heeft betaald, krijgt het hoogste pensioen.


Het CBS heeft het verschil in pensioenopbouw tussen mannen en vrouwen berekend. Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13.700 euro per jaar tegen 9.200 euro voor vrouwen. Maar dat komt dus vooral doordat vrouwen minder jaren en minder uren gewerkt hebben, bijvoorbeeld omdat ze rond hun zwangerschappen enkele jaren gestopt zijn, of drie of vier dagen per week gewerkt hebben.


In uw vraag ligt het weer anders. Uw man heeft als onderdeel van zijn ook een partnerpensioen opgebouwd. Voor de pensioendatum mag hij samen met zijn vrouw kiezen: of een hoger pensioen, dat stopt bij zijn overlijden, of een lager pensioen, waarna de partner tot haar overlijden ook een pensioen krijgt. De meeste mensen kiezen daarvoor.  Goed om te weten, de overblijvende partner krijgt ook een hogere AOW voor alleenstaanden.


Als de vrouw voor de pensioendatum komt te overlijden, krijgt de man een hoger pensioen. Dat komt omdat hij dan niet meer de keuze hoeft te maken voor een partnerpensioen. Anders gezegd: het pensioenfonds loopt dan geen risico meer ook een pensioen uit moeten te keren aan een langer levende echtgenote. Dat lagere risico ziet de man dan terug in een hoger aanvullend pensioen.

Zo is er dus wel een verklaring voor deze bedragen, maar voor u en heel veel met u, is het belangrijk om te weten wat u straks krijgt 'in het geval dat'. Zodat u als het nodig is, u daar nog maatregelen kunt treffen. Meer daarover leest u hier.

Auteur