Adressen van A tot Z

Alle handige adressen uit de Pensioengids in alfabetische volgorde.

A
Aangifte loont: www.aangifteloont.nl
ABC-Amice: www.abc-amice.nl
AccessWise: www.accesswise.org
Alex: www.alex.nl, tel. 0800-235 25 39
Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl, tel. 030-656 75 11
American Book Centre: www.abc.nl, tel. 020-625 55 37 en tel. 070-364 27 42
Amvest ‘Home Free’: www.amvesthomefree.nl, tel. 0800-633 87 65
ANWB: www.anwb.nl
ANBO: www.anbo.nl, tel. 030-233 00 60
AFM: www.afm.nl, tel. 0900-540 05 40 (Autoriteit Financiële Markten)

B
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl, tel. 0800-0543
Belastingdienst/Toeslagen: www.toeslagen.nl
Belastingtelefoon: tel. 0800-0543
Belegger: www.belegger.nl
Bespreekbureau: www.bespreekbureau.nl
Best Western: www.bestwestern.nl, tel. 0800-022 14 55
Bevolkingsonderzoek borstkanker: www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
Boekwinkeltjes: www.boekwinkeltjes.nl
Buitenkunst: www.buitenkunst.nl, tel. 020-638 19 78
Bureau Senia: www.senia.nl

C
Center Parcs: www.centerparcs.nl, tel. 0900 0804
Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl
Centrum voor Beveiliging ?en Veiligheid: www.cbenv.nl, tel. 0900-235 75 89
CSO Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties: www.ouderenorganisaties.nl

D
Dating:
www.advertentiebeheer.nl
www.constancesars.nl
www.d-date.nl
www.e-matching.nl
www.equalpower.nl
www.get2gether.nl
www.just2match.com
www.match4me.nl
www.mensenrelatie.nl
www.partnerselection.com
www.relatieplanet.nl
www.seniorweb.nl
www.st-date.nl
Diabetesvereniging: www.diabetesvereniging.nl, tel. 033-463 05 66
Diabetesfonds: www.diabetesfonds.nl, tel. 033-462 20 55
Duidelijk Pensioen: www.duidelijkpensioen.nl, tel. 070-362 80 08
Duurzaam beleggen: www.duurzaam-beleggen.nl

E

eBay: www.ebay.nl

F
Financiële Bijsluiter: www.definancielebijsluiter.nl, tel. 0900-540 05 40
Fotobond: www.fotobond.nl
Freeflex: www.freeflex.nl
Funda, woningaanbod ?van de NVM: www.funda.nl

G
Gilde Nederland: www.gilde-nederland.nl, tel. 030-242 28 41
Glaucoom Vereniging: www.glaucoomvereniging.nl, tel. 071-517 42 42
Goedkoopste Notaris: www.degoedkoopstenotaris.nl
Groei & Bloei: www.groei.nl, tel. 070-416 14 10

H
Hart in Beweging: www.hartinbeweging.nl
HCC Magazine: www.hccmagazine.nl
HOVO Hoger Onderwijs ?voor Ouderen: www.hovo-nederland.org, tel. 024-361 19 77
Hypomatch: www.hypomatch.com
Hypotheker: www.hypotheker.nl
Hypotheek & Buitenland: www.hypotheekenbuitenland.nl

I
Immo International: www.immo-international.nl, tel. 040-242 24 17
Independer: www.independer.nl, tel. 0800-888 48 88
Infofilter: www.infofilter.nl, tel. 0900-666 10 00
Infofrankrijk: www.infofrankrijk.com
IVN Ver. voor Natuur- ?en Milieueducatie: www.ivn.nl, tel. 020-622 81 15
Ivoren Kruis: www.ivorenkruis.nl, tel. 0900-543 74 85

K
Kamer van Koophandel: www.kvk.nl
KiesBeter: www.kiesbeter.nl
KWF Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl, tel. 0800-022 66 22

L
Landal Greenparks: www.landal.nl, tel. 0900-8842
LOI: www.loi.nl, tel. 071-545 12 34
LVGO Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen: www.lvgo.nl, tel. 030-231 82 22
Locanto Huurwoningen www.locanto.nl

M
Mantelzorg: www.mezzo.nl
Mantelzorglijn: tel. 0900-202 04 96
Marktplaats: www.marktplaats.nl
Max: www.omroepmax.nl
Mercure hotels: www.mercure.nl
Ministerie van Justitie: www.minjus.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: http://home.szw.nl
Morningstar: www.morningstar.nl, tel. 020-311 90 90
Museumserver: www.museumserver.nl

N
Natuurwerk Nederland: www.natuurwerk.nl
Nederlandsche Bank: www.dnb.nl, tel. 0900-520 05 20
NBP Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen: www.pensioenbelangen.nl, tel. 070-360 19 21
NCVB Ned. Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs: www.ncvb.nl, tel. 020-330 11 18
Nederlands Huisartsen ?Genootschap: nhg.artsennet.nl
Nederlands Oogheelkundig ?Gezelschap: www.oogheelkunde.org
Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl, tel. 0900-3000 300
Nederlandse Spoorwegen: www.ns.nl, tel. 0900-202 11 63
NVOG Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden: www.gepensioneerden.nl, tel. 040-211 02 27
Nederlandse Vereniging ?van Rugpatiënten: www.nvvr.nl
Nederlandse Woonbond: www.woonbond.nl, tel. 020-551 77 00
Nibud: www.nibud.nl, tel. 030-23 91 350
NTI: www.nti.nl, tel. 071-561 00 77

O
Ombudsman Pensioenen: www.ombudsmanpensioenen.nl, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag: tel. 070-333 89 65
Oogziekenhuis Rotterdam: www.oogziekenhuis.nl, tel. 010-401 77 77
Open Universiteit Nederland: www.ou.nl, tel. 045-576 28 88
Openbare bibliotheken: www.bibliotheek.nl
Osteoporose Stichting: www.osteoporosestichting.nl, tel. 073-521 94 45
OV (Openbaar Vervoer): www.9292ov.nl, tel. 0900-1462

P
Pathé bioscopen: www.pathe.nl
PCOB Protestants Christelijke ?Ouderen Bond: www.pcob.nl, tel. 038-422 55 88
Pensioen- & Verzekeringskamer: www.dnb.nl, tel. 0900 520 05 20
Pensioen in Zicht: www.pensioeninzicht.nl
Pensioenkijker: www.pensioenkijker.nl
Plustelefoon: www.plusonline.nl, tel. 0900-204 07 18
Politiekeurmerk Veilig wonen: www.politiekeurmerk.nl, tel. 0900-8844
Postbus 51: www.postbus51.nl, tel. 0800-8051
PUM: www.pum.nl, tel. 070-349 05 55

R
Recht op geld: www.rechtopgeld.nl
Red Hat Society: www.redhatnederland.nl
Reizensite: www.reizensite.nl
Reumafonds: www.reumafonds.nl, tel. 0900-203 03 00

S

SBI: www.sbi.nl, tel. 0343-47 33 33
Second Home International: www.secondhome.nl
Seniorpower (GrijsWerkt): www.seniorpower.nl
SeniorVakantiePlan: www.seniorvakantieplan.nl
SeniorWeb: www.seniorweb.nl, tel. 030-276 99 65
Seniorstart: www.seniorstart.org
Slechtzienden- en Blindenlijn: www.sb-belang.nl, tel. 030-294 54 44
Sociale Verzekeringsbank (SVB): www.svb.nl, tel. 020-656 56 56
Spaarhulp: www.spaarhulp.nl
Speurders: www.speurders.nl
Sport: www.sport.nl
Sportzorg: www.sportzorg.nl
Sportief bewegen: www.sportiefbewegen.nl
Startpagina’s
http://alleenstaanden.startkabel.nl
http://ambassade.startpagina.nl
http://emigratie.startpagina.nl
http://hypotheek.startpagina.nl
http://lijfrente.startkabel.nl
http://makelaars-internationaal.overzicht.nl
http://pensioen.startpagina.nl
http://senioren-vakanties.startpagina.nl
http://woning.startpagina.nl
Stichting Consument ?en Veiligheid: www.veiligheid.nl, tel. 020-511 45 11
Stichting Faunabescherming: www.faunabescherming.nl
Stichting FVP: www.fvp.nl, tel. 020-656 91 51
Stichting SIR-55: www.sir-55.nl, tel. 040-242 32 23
Stichting Wonen van Senioren ?op Boerderijen: www.stichtingwsb.nl, tel. 030-238 39 63
SVB Roermond: Postbus 1244, 6040 KE Roermond, tel. 0475-36 80 10

T
Teleac-cursussen: www.nederland-e.nl
Thuiswinkel: www.thuiswinkel.org
Toeslagen / Belastingsdienst: www.toeslagen.nl
Toezichtslijn AFM: www.afm.nl, tel. 0900-540 05 40
Torenstad ‘Verzilverd Wonen’: www.torenstad-verzilverdwonen.nl, tel. 0575-51 13 93

U
Uitburo: www.uitburo.nl
Uitzendbureaus voor senioren
55plus uitzendbureau: www.55plus-uitzendbureau.nl, tel. 010-404 61 81
Ervaren Jaren: www.ervaren-jaren.nl, tel. 0172-419 902
Midlife: www.midlife.nl
Oudstanding: www.oudstanding.nl, tel. 020-681 71 00
Top Senior: www.topsenior.nl, tel. 020-412 51 51
Unie KBO: www.uniekbo.nl, tel. 073-612 34 75

V
Van der Valk restaurants: www.valk.com
Veiligheid: www.veiligheid.nl, tel. 020-511 45 11
Veiligheidswijzer: www.veiligheidswijzer.nl
Veilig slapen: www.veiligslapen.info
Verbond van verzekeraars: www.verzekeraars.nl, tel. 070-333 85 00
Vereniging Eigen Huis: www.eigenhuis.nl, tel. 033-450 77 50
Vereniging van ?Bedrijfstakpensioenfondsen: www.vvb.nl, tel. 070–311 73 73
Vereniging van Serviceflats: www.serviceflats.nl, tel. 035-541 52 61
Verhuisadvies: www.verhuisadvies.nl
Verlofregelingen: www.verlofregelingen.szw.nl
Vitaminebureau: www.vitaminebureau.nl
Vita-V Reizen: www.vitav-reizen.nl
Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl, tel. 070-306 88 88
Vogelbescherming Nederland: www.vogelbescherming.nl, tel. 030-693 77 00
Vogels kijken: www.vogelskijken.nl
Volksuniversiteit: www.volksuniversiteit.nl, tel. 010-281 01 06
Vrije Academie voor: www.vrijeacademie.nl
Kunsthistorisch Onderwijs: www.kunstgeschiedenis.nl, tel. 020-418 50 50
Vrijwilligerscentrale: www.vrijwilligerscentrale.nl, tel. 0900-899 86 00
Vrijwilligersplein: www.vrijwilligersplein.nl
VSO Voluntary Service Overseas: www.vso.nl, tel. 030-232 06 00

W
Wandelpad: www.wandelpad.nl
Wiegendood: www.wiegedood.nl
Woningruil: www.woningruil.nl
Woonzorg Nederland: www.woonzorg.nl, tel. 0900-123 49 96

Z
De Zonnebloem: www.zonnebloem.nl, tel. 076-564 63 62
Zorgverlof: www.verlofregelingen.szw.nl

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids
Trefwoorden: