AOW en verschillende pensioenen; voorkom dat u te veel belasting moet bijbetalen

Ik ben bezig met mijn aangifte inkomstenbelasting over 2017. In 2017 heb ik voor het eerst AOW gekregen en heb ik uit vier verschillende potjes pensioen ontvangen. Nu constateer ik dat ik veel belasting moet bijbetalen. Kunt u mij zeggen hoe dit komt en hoe ik dit in de toekomst kan voorkomen.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat bij de berekening van de ingehouden loonbelasting per pensioenfonds slechts gekeken wordt naar het door u uit het betreffende pensioenfonds uit te keren pensioen. Omdat u met uw totale pensioeninkomen plus AOW uiteindelijk in een hoger tarief terecht komt, zal er te weinig ingehouden zijn en moet u dus bijbetalen. Toelichting: In Nederland kennen we een progressief belastingstelsel met meer schijven. Daardoor betaalt u meer belasting als uw inkomen hoger is. Zoals gezegd houdt een uitkeringsinstantie, zoals een pensioenfonds, alleen belasting in over het bedrag dat zij aan u uitkeert. Zij doet dat volgens het tarief dat geldt voor dat bedrag. Maar het is dus mogelijk dat het totale jaarinkomen van uw AOW en andere uitkeringen zo hoog is dat u volgens een hoger tarief belasting zou moeten betalen.
 

Verder past de SVB de heffingskortingen waar u mogelijk recht op heeft automatisch toe. Is uw inkomen hoger dan € 20.142 (2018; bij de algemene heffingskorting) of € 36.346 (2018; bij de ouderenkorting), dan wordt ook dit bij uw belastingaangifte gecorrigeerd.

U zou zo’n grote bijbetaling kunnen voorkomen door aan de SVB te vragen om geen heffingskorting toe te passen. Ook kunt u een voorlopige aangifte indienen zodat u op basis van de voorlopige aanslag al maandelijks het verschuldigde bedrag aan belasting kunt voldoen.

Overigens is het goed mogelijk dat de belastingdienst op basis van de door u ingediende aangifte zelf over zal gaan tot het opleggen van een voorlopige aanslag over 2018.

N.B. Als u wilt u dat de SVB de heffingskorting op uw AOW verandert, kunt u inloggen bij Mijn SVB met uw DigiD en dit daar doorgeven.

Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).