Heeft ú straks een AOW-gat?

Een gat in uw AOW-pensioen kan verschillende oorzaken hebben. Omdat u in het buitenland heeft gewoond, omdat uw VUT ophoudt voordat u AOW krijgt of omdat u geen partnertoeslag krijgt. Weet u al of u te maken krijgt met een AOW-gat?

1. Te weinig AOW opgebouwd
Meestal bouwt u automatisch AOW op. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de AOW. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u twee procent AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Hebt u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan was u mogelijk niet verzekerd en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Heeft u DigiD? Dan kunt u op Mijn SVB meteen zien wat uw AOW-opbouw tot nu toe is.

[[advertorial uid="3472215"]]

2. Gat tussen VUT en AOW
Als u met prepensioen of VUT bent, krijgt u door de verhoging van de AOW-leeftijd vaak te maken met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later in gaat dan de prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Als u een relatief laag inkomen en weinig vermogen heeft, kunt u gebruikmaken van de overbruggingsregeling. U moet dan wel voor 1 januari 2013 met VUT of prepensioen zijn gegaan en voor 1954 zijn geboren. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op svb.nl. Als u recht heeft op deze tijdelijke uitkering, dan ontvangt u vier maanden voor uw 65e verjaardag een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Hierin staat hoe u de uitkering kunt aanvragen.

3. Geen recht op partnertoeslag
De AOW-partnertoeslag is een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen. U krijgt dat bedrag als uw jongere partner weinig of geen inkomen heeft. De AOW-partnertoeslag verdwijnt in 2015. Bent u geboren in 1950 of later én woont u samen of bent u getrouwd? Dan ontvangt u straks een pensioen voor gehuwden en samenwonenden. Dit is € 762,88 bruto per maand. Als uw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt, krijgt hij of zij ook een AOW-pensioen. U krijgt in de tussentijd geen partnertoeslag. U hebt dan tijdelijk minder inkomen. Als uw partner geen inkomsten heeft, kan de volgende situatie ontstaan:

Voor 2015
AOW-pensioen voor gehuwden €762,88
Partnertoeslag €737,66
Totaal €1.500,64

Na 2015
AOW-pensioen voor gehuwden €762,88
Geen partnertoeslag
Totaal €762,88

Meer informatie?
Heeft u vragen over het verdwijnen van de partnertoeslag? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/partnertoeslag of bel met de Sociale Verzekeringsbank.