Korting dreigt voor 10 miljoen pensioendeelnemers

Beurs zit mee, rente valt tegen

Volgens De Nederlandsche bank zit bijna de helft van de pensioenfondsen nog onder de minimumgrens voor het eigen vermogen. Voor die fondsen, met samen ruim 10 miljoen deelnemers, dreigt korting op de pensioenen van zo'n 3 procent.

AMWeb meldt dat 47 pensioenfondsen onder de minimum dekkingsgraad van 104,2 procent zitten. Onder deze fondsen zitten ook Neerlands grootste pensioenpotten van onder meer ambtenaren (ABP) werknemers in de zorg (PGGM) en Metaal (PMT). Als de siuatie zo blijft, moeten ze in 2020 of 2021 de pensioenen korten. Volgend de Volkskrant zou het gaan om een korting van zo'n 3 procent die uitgesmeerd kan worden over 10 jaar.  

Pensioenfondsen die na vijf achtereenvolgende jaren nog niet over de minimale dekkingsgraad van 104,2 procent beschikken, moeten na die vijf jaar een zodanige korting van de pensioenen doorvoeren dat de dekkingsgraad weer op het minimale niveau van 104,2% komt.

Niet korten, maar geld erbij

Opvallend is dat veel andere fondsen het volgens DNB een stuk beter doen. Daarvoor zijn volgens de toezichthouder verschillende redenen, zoals het beleggingsbeleid en de hoogte van de premie. Deze beter presterende fondsen hebben minder deelnemers.  Zo 46 pensioenfondsen met hun dekkingsgraad momenteel tussen de 104,2 en 110 procent. Zij mogen nog niet indexeren, maar hoeven ook niet te korten. Deze fondsen hebben samen 2,8 miljoen deelnemers.
87 pensioenfondsen mogen de pensioen gedeeltelijke indexeren. Die fondsen, samen goed voor 3,4 miljoen deelnemers, zitten tussen de 100 en 125 procent dekkingsgraad. De 25 fondsen die daar nog weer boven zitten kunnen volledig indexeren. Zij hebben 300.000 deelnemers.