Nabestaandenpensioen schiet vaak te kort

Nederlanders zijn lang niet altijd verzekerd van een goed nabestaandenpensioen. De overheid heeft de afgelopen jaren het nabestaandenpensioen versoberd en dit is in pensioenregelingen maar deels en zeer versnipperd opgevangen.

Dat concludeert Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). De afgelopen jaren is de Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitgekleed, waardoor nog maar heel weinig mensen recht hebben op een Anw-uitkering na het overlijden van hun partner. Dit ‘Anw-hiaat’ hebben de sociale partner slechts deels én zeer versnipperd opgevangen. Er zijn veel regelingen ontstaan en het geheel is voor deelnemers ondoorzichtig. Daarnaast kunnen er veranderingen in regelingen voor nabestaandenpensioen zijn door het wisselen van baan, echtscheidingen en tijdelijke WW-uitkeringen.

Oplossingen

Netspar suggereert enkele mogelijke oplossingen. Zo kan er een nabestaandenpensioen worden opgebouwd over het gehele salaris en niet alleen over het deel dat hoger is dan de AOW. Tweede mogelijkheid is een standaarddekking bij het overlijden voor de pensioendatum. Mocht een pensioenregeling geen nabestaandenpensioen kennen, dan moet dat duidelijk zijn en moet er een eenvoudig vrijwillig alternatief zijn.

www.netspar.nl/publicatie/nabestaandenpensioen-niet-verzekerd/
www.netspar.nl/assets/uploads/D20171031_NB11_Nabestaandenpensioen.pdf
www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/oktober/netspar-nabestaandenpensioen-schiet-vaak-te-kort