Pensioen & echtscheiding: wat krijgt mijn ex?

Een echtscheiding kan flinke invloed hebben op de hoogte van uw aanvullende pensioen. Hier leest u welk scenario voor u van toepassing is.

Pensioenaanspraken worden tegenwoordig bij een scheiding verdeeld tussen de ex-echtgenoten. Dat is niet altijd zo geweest, waardoor er drie verschillende scenario’s zijn, afhankelijk van het moment van de echtscheiding.

Pensioen bij scheiding voor 1981

De rechten op het pensioen hoeven niet te worden verdeeld. Onder druk van de Tweede Kamer krijgen gepensioneerden die in Nederland wonen en geen recht hebben op het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ex-partner onder voorwaarden in 2007 een eenmalige uitkering van € 4500.

Pensioen bij scheiding van 27 november 1981 - 1 mei 1995

De pensioenrechten worden verrekend als ze vallen onder de gemeenschap van goederen in een huwelijk. Beide partners hebben recht op de helft van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, die zijn opgebouwd tot aan de echtscheidingsdatum. Ex-echtgenoten kunnen jaren later nog aanspraak maken op verrekening.

Pensioen bij scheiding vanaf 1 mei 1995

De Wet verevening pensioenrechten betekent dat ex-partners na pensionering recht hebben op 50 procent van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De ex-partner heeft ook recht op een nabestaandenpensioen. Wanneer u de scheiding binnen twee jaar heeft gemeld bij de pensioenuitvoerder, zal deze het pensioen rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Is de scheiding later gemeld, dan moet u contact opnemen met uw ex.

Pensioenrechten van voor het huwelijk hoeven niet verevend te worden. Ook is het toegestaan zelf een andere regeling te treffen. Die moet u vastleggen in de huwelijksvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Zie ook

  • Ga naar de rekenhulp partneralimentatie
  • Ga naar de rekenhulp kinderalimentatie
  •  

    Bron(nen):
    • Plus Pensioengids