Pensioenen zijn te ingewikkeld geworden

Het innen van pensioenpremie en het uitbetalen van pensioenen is zo ingewikkeld geworden dat de pensioenuitvoerders het zelf bijna niet meer begrijpen. Hierdoor neemt de kans op fouten toe.

In de documentaire Zwarte Zwanen van Omroep Max wordt er aandacht besteed aan de steeds complexere pensioenwereld. Het uitgangspunt van de uitzending is een interne notitie van pensioenuitvoerder APG. Dit bedrijf voert voor 4,5 miljoen mensen, waaronder het ambtenarenpensioenfonds ABP, de pensioenregelingen uit. “We lopen achter de feiten aan. Het risico op incidenten neemt toe. De grenzen zijn bereikt”, zegt APG-leidinggevende Math Vrolings in een stuk dat bedoeld is voor leidinggevenden van het fonds. “APG-medewerkers begrijpen het zelf niet meer”, schrijft Vrolings. Ook de communicatie richting premiebetalers en gepensioneerden loopt gevaar: ,,Uitleg is bijna niet meer te geven.”

Oorzaken

De oorzaken voor de complexiteit liggen bij de vele wijzigingen waar de pensioenuitvoerders mee te maken hebben gekregen. Zo zijn de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd waarmee pensioenfondsen rekenen niet hetzelfde en werd het percentage pensioenopbouw meerdere keren gewijzigd. Bovendien gelden de wijzigingen ook niet voor alle deelnemers, hierdoor ontstaan allerlei verschillende groepen.

Bron(nen):