Samenwonen; korting AOW én pensioen?

Na het overlijden van mijn vrouw tien jaar geleden ben ik vorig jaar gaan samenwonen met een aardige vrouw die net als ik de 70 is gepasseerd. Ik heb al jaren AOW en pensioen van het ABP. Nu wist ik dat ik hierdoor een lagere AOW zou ontvangen. Maar ik ben zeer verbaasd dat ook mijn pensioen lager is geworden; ik heb altijd begrepen dat samenwonen geen gevolgen zou hebben voor de hoogte van het pensioen. Kunt u mij zeggen hoe dit zit?

Iemand die getrouwd is of samen met iemand anders woont, ontvangt inderdaad een ander AOW-bedrag dan iemand die alleen woont. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft volgens hun regels uw AOW voor ongehuwden teruggebracht tot een AOW-pensioen voor gehuwden. Dit is 50% van het netto minimumloon. Omdat u beiden de AOW-leeftijd heeft, ontvangt u dus samen 100%.

In de meeste gevallen heeft de samenwoonsituatie echter geen gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Anders is dit voor mensen die hun pensioenuitkering van het ABP ontvangen. Zij lopen het risico dat zij door te trouwen of te gaan samenwonen een deel van het ABP-pensioen kwijtraken. Het ABP is namelijk een van de weinige pensioenfondsen die korten op het pensioen van een gepensioneerde als hij een lagere AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt. Dit heeft te maken met het feit dat het ABP vóór 1995 de partners nog niet als zelfstandig rechthebbende op AOW beschouwde. Het opgebouwde ouderdomspensioen van vóór 1995 wordt hierdoor verlaagd. Ik ken uw situatie natuurlijk niet precies maar dit zal bij u dus ook het geval zijn.

N.B. De omgekeerde situatie geldt echter ook. Deze regels van het ABP brengen met zich mee dat het financieel gunstig uit kan pakken voor mensen met een ABP-pensioen die hun partner kwijtraken.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).