Stelling: de AOW moet inkomensafhankelijk worden

Het wordt door de vergrijzing steeds moeilijker om de AOW betaalbaar te houden. Econoom Sweder van Wijnbergen komt nu met een voorstel om dit toch te realiseren.

Net als de zorgpolis

Hij pleit ervoor om de AOW inkomensafhankelijk te maken. Alleen mensen die het financieel moeilijk hebben, moeten volgens hem in aanmerking komen voor een AOW-uitkering. De econoom vergelijkt het zelf met de zorgpolis, die ook alleen uitkeert aan mensen die ziek zijn. Nu heeft iedereen recht op AOW als de AOW-leeftijd is bereikt (bekijk hier de bedragen in 2017).

Scholing

Op die manier blijft de AOW volgens Van Wijnbergen betaalbaar. De overheid kan volgens hem beter investeren in training en scholing van werknemers boven de 45 jaar, zodat zij langer aan het werk blijven en ook weer sneller een baan vinden. Zo worden er kosten voor de WW en bijstand bespaard.

De FNV ziet niets in het plan, ouderenbond ANBO gaat nog in overleg.

Wat vindt u?

Bent u het met de econoom eens om de AOW inkomensafhankelijk te maken, of moet die algemeen beschikbaar blijven? Stem eens of oneens en laat daaronder een reactie achter.

225 Comments

Door Servio (niet gecontroleerd) op za, 7-1-2017 - 14:13

Wat gebeurd er dan als na je AOW gerechtigde leeftijd blijft werken, wordt dan gekort op je AOW?

Door Dion (niet gecontroleerd) op za, 7-1-2017 - 11:29

Geen goed plan. Er is altijd rekening gehouden met de Aow voor wat betreft aanvullend pensioen en de volgende stap zal dan zijn dat men het vermogen aan moet spreken cq de eigen woning.
Dus afblijven van de Aow.

Door Yvonne (niet gecontroleerd) op za, 7-1-2017 - 10:57

voor mensen met lager inkomen wordt het steeds moeilijker rond te komen van een pensioen dat minder wordt, niet meegroeit met hogere kosten

Door Frans (niet gecontroleerd) op za, 7-1-2017 - 10:07

Een werkzaam leven,45 arbeidsjaren, betalen voor een goede oudedagvoorziening en dan op het moment dat je daarvan mag genieten die voorziening in rook zien opgaan, dat kan niet de bedoeling zijn en is onrechtmatig en onrechtvaardig.

Door Theo van der Zee (niet gecontroleerd) op za, 7-1-2017 - 01:18

Bij de opbouw van je pensioen wordt rekening gehouden met een aanvulling van de AOW, zodat je, bij een 40-jarige pensioenbetaling samen (pensioen + AOW) 70% van je vroegere inkomen kan worden bereikt. Korting van de AOW bij een bepaald pensioen zal dus gewoon diefstal zijn.

Door CJM Stijnman (niet gecontroleerd) op vr, 6-1-2017 - 22:22

Als het inkomsten afhankelijk wordt word de midden groep die net even beter gespaard heeft de dupe. Zuinig geleeft en nu gekort.

Door Farhead (niet gecontroleerd) op vr, 6-1-2017 - 19:45

Is een geweldig idee voor iedere belastingplichtige die meer dan boven modaal aanvullend pensioen ontvangt.
Oftewel de sterkste schouders dragen alsdan de zwaarste lasten.

Door C. van Beek (niet gecontroleerd) op vr, 6-1-2017 - 18:31

Parlement kan dan beslissen bij welke inkomen geen A.O.W. uitgekeerd hoeft te worden. Dit kan een glijdende schaal steeds naar beneden worden.

Door Paul Bremer (niet gecontroleerd) op vr, 6-1-2017 - 18:05

De AOW zou m.i. wel inkomensafhankelijk moeten worden, m.d.v. dat wel iedereen met een inkomen tot 2 x modaal, AOW moet blijven ontvangen; gradaties van hoog naar laag in evenredigheid met een laag of geen inkomen naar een hoog/hoger inkomen; bij een hoger inkomen dan 2x modaal zou het recht op AOW dan geheel kunnen komen te vervallen.

Door Anduril (niet gecontroleerd) op vr, 6-1-2017 - 17:20

Er zijn al genoeg inkomensafhankelijke belastingen, moet daar nu ook nog een inkomensafhankelijke AOW bij? Dan wordt de opbrengst van de inkomensafhankelijke belastingen lager en dan is de regering er weinig mee opgeschoten. Laat ze dan beter dat bedrag direct storten in de AOW-pot. Dat scheelt weer ambtenaren en ICT-investeringen.
Alles inkomensafhankelijk = communisme. Iedereen een zakcentje en je kop houden.