De Europese Unie: wie hoort er (bijna) bij?

Enig idee hoeveel landen lid zijn van de Europese Unie? En welke landen dat dan zijn? Of wie er op de lijst staan om op een dag lid te worden? Een beknopt overzicht.

Lidstaten

Laten we beginnen met de lidstaten. 28 zijn het er inmiddels:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)
 • Zweden

Het Verenigd Koninkrijk is van plan uit de Europese Unie te treden, maar het uittredingsproces heeft inmiddels al veel vertraging opgelopen.

Kandidaat-lidstaten

Dan is er de groep kandidaat-lidstaten. Deze landen doen niet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en hebben geen stemrecht in de Europese instellingen. Wel voeren deze landen al Europese wetgeving door in hun eigen rechtssystemen. Dit zijn de zes kandidaat-lidstaten van de Europese Unie:

 • IJsland
 • Turkije
 • Montenegro
 • Noord-Macedonië
 • Servië
 • Albanië

Potentiële kandidaat-lidstaten

De landen Bosnië-Herzegovina en Kosova zijn zogeheten potentieel kandidaat-lidstaat. Dit betekent in feite dat ze graag kandidaat-lidstaat en uiteindelijk lidstaat willen worden, maar tot op heden nog niet voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap.

Voorwaarden lidmaatschap Europese Unie

Om lid te kunnen worden van de Europese Unie, moet een land aan drie voorwaarden voldoen:

 • Het land heeft een stabiele democratie die instaat voor de rechtstaat, de eerbiediging van mensenrechten en de bescherming van minderheden.
 • Het land heeft een goed draaiende markteconomie en kan concurreren met de andere lidstaten.
 • Het land neemt de gemeenschappelijke wetten en regels van de EU over en voert deze in.

Om daadwerkelijk lid te worden is toestemming van álle lidstaten nodig.

Bron: Rijksoverheid