Hoe gaan we stemmen in tijden van corona?

De Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zullen deels in het teken van corona staan. Een belangrijke vraag daarbij is hoe de kiezer op een veilige manier zijn stem kan uitbrengen.

De komende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart 2021. PlusOnline besteedt daar in de aanloop naar de verkiezingen veel aandacht aan. Natuurlijk zetten we de plannen van de politieke partijen voor u op een rij. Ook gaan we in op een aantal belangrijke zaken die juist tijdens deze verkiezingen een rol spelen. 

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Vanwege corona krijgt de kiezer meer mogelijkheden om zijn stem uit te brengen: iedereen moet veilig kunnen stemmen. In dat kader is er al een Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Deze wet waarborgt onder meer de 1,5-meterregel en de hygiëneregels in het stemlokaal. Verder heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels een aanvullend spoedwetsvoorstel ingediend.

Stemmen per brief

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief stemmen. Daarvoor hoeft de kiezer niet naar het stemlokaal. Ook is het niet nodig om een andere kiezer te machtigen te gaan stemmen. De gemeente wijst locaties aan waar de kiezer zijn briefstem kan inleveren. Ook wordt het mogelijk om de briefstem per post naar het briefstembureau van de gemeente te sturen. Binnenkort start er een voorlichtingscampagne om het stemmen per brief verder uit te leggen. 

Stemmen per volmacht

Tijdens ‘normale’ verkiezingen mag iemand namens maximaal twee andere personen stemmen. Voor de komende verkiezingen is het aantal volmachten verhoogd naar drie. Daarnaast wordt het mogelijk om de volmacht digitaal aan te vragen, zodat ook de kiezer die vanwege corona in quarantaine zit zijn stem kan laten uitbrengen. 

Vervroegd stemmen

Kiezers die in verband met corona een verhoogd gezondheidsrisico lopen, kunnen al op maandag 15 of dinsdag 16 maart 2021 gaan stemmen. Op die dagen opent elke gemeente één of meer stemlokalen. 

Nieuwe stemlokalen

Vanwege corona zullen niet alle reguliere locaties geschikt zijn om in maart 2021 dienst te doen als stemlokaal. Daarnaast wil de overheid dit keer ook mobiele stemlokalen openen. In samenwerking met de landelijke overheid zoeken de gemeenten daarom nu naar nieuwe locaties die als stemlokaal kunnen fungeren. 

Werken op het stembureau?

Normaal gesproken moet elk stembureau drie stembureauleden hebben. Vanwege corona wordt dat aantal verhoogd naar vier. Tegelijkertijd zullen sommige stembureauleden vanwege de gezondheidsrisico’s dit keer liever niet op het stembureau willen zitten. En dan zijn er ook nog de extra openingsdagen van een aantal stemlokalen waarvoor extra mensen nodig zijn. U begrijpt: de overheid is hard op zoek naar medewerkers voor de stembureaus. Wilt u werken op het stembureau? Meld u dan aan bij uw eigen gemeente of via de website Elkestemtelt.nl. Voor het werken op het stembureau krijgt u van uw gemeente een vergoeding van € 40 tot ongeveer € 150. Het bedrag is afhankelijk van uw werkzaamheden. 

Bronnen: 
Rijksoverheid.nl