Kamervragen over problemen met ziekenvervoer

Er zijn aanhoudende klachten over het ziekenvervoer voor patiënten van Zilveren Kruis. Vanaf 1 januari is een ander bedrijf verantwoordelijk voor het regelen van ritten en dat leidt tot de nodige opstartproblemen. Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft hierover Kamervragen gesteld.

‘Het is een puinhoop’, aldus voorzitter Harry Zomer van de nierpatiëntenverening. “Mensen staan drie kwartier tot een uur in de wacht als ze bellen voor vervoer naar huis na dialyse.” Wanneer er wel wordt opgenomen, krijgen ze teksten te horen als: ‘Er zijn nog 78 wachtenden vóór u.’

Volgens Zomer is het een aantal keren voorgekomen dat patiënten niet naar huis konden na dialyse in het Deventer ziekenhuis of het Gelre Ziekenhuis. “Familieleden moesten mensen komen halen en zelfs medewerkers van de ziekenhuizen hebben mensen naar huis gebracht.” Het Gelre ziekenhuis beaamt de problemen, maar kan niet bevestigen dat ziekenhuispersoneel mensen naar huis brengt. Het Deventer Ziekenhuis kon niet reageren.

Het landelijke aanspreekpunt voor taxivervoer van Zilveren Kruis is Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN), 23.000 verzekerden kunnen hier aanspraak op maken. Het gaat om ritjes van en naar het ziekenhuis en behandelaars voor onder meer dialyse, chemo en voor mensen die slechtziend zijn of in een rolstoel zitten.

Voorheen konden patiënten rechtstreeks een afspraak maken met een vervoerder in hun woonplaats. Nu leveren ze een vervoersverzoek in bij ZCN die het doorspeelt naar een lokale vervoerder. Zomer stelt dat ZCN de stroom aan telefoontjes niet kan bijbenen. In een brandbrief aan Zilveren Kruis verzoekt hij om snel tot oplossingen te komen; volgens hem hebben beide partijen zich verkeken op de invoering.

ZCN verwijst naar Zilveren Kruis voor de communicatie. Jeppe Delver van Zilveren kruis beaamt dat er opstartproblemen zijn, maar zegt dat het nu in de meeste gevallen goed gaat. De wachttijd aan de telefoon kan nog wel oplopen. Wanneer verzekerden alsnog te lang moeten wachten op een taxi kunnen zij zelf vervoer regelen; men krijgt de vergoeding waar zij recht op hebben.

Volgens Delver is Zilveren Kruis niet te laat begonnen met de voorbereidingen. “Wij hebben onze verzekerden vanaf november geïnformeerd over de nieuwe afspraken. Daarbij hebben we alles op alles gezet om de overgang goed te laten verlopen. Dit is in verreweg de meeste gevallen ook gelukt. Wel heeft het overdragen van de administratie in een klein aantal gevallen wat langer geduurd. Maar ook dit is inmiddels afgerond. We verwachten dan ook de komende periode alles voor iedereen helemaal goed op de rit te krijgen.”

Evenals Zilveren Kruis doet ook verzekeraar Eno per 1 januari zaken met ZCN. Tot op heden hebben zij nog geen klachten van verzekerden ontvangen, aldus een woordvoerder.

Bron(nen):