‘Ongeldige’ briefstemmen tellen toch mee

Briefstemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd, mogen onder bepaalde voorwaarden toch worden meegeteld in de verkiezingsuitslag. Dat zegt minister Ollongren.

Veel 70-plussers hebben al per brief gestemd. Het faciliteren van briefstemmen was ingevoerd vanwege het coronavirus. Het idee was dat briefstemmers het stembiljet in een aparte envelop zouden stoppen, die ze samen met hun stempluspas in een tweede envelop moesten opsturen.

In de praktijk hadden echter veel briefstemmers zowel het stembiljet als de stempluspas in dezelfde envelop gedaan. Daardoor was bijna 8 procent van de briefstemmen ongeldig.

De minister geeft nu aan nu dat stembureaumedewerkers enveloppen waar mogelijk zowel een stembiljet als een stempluspas in zitten toch mogen openen. Als de stempluspas geldig is, mag het bijgevoegde stembiljet in de stembus gedaan worden zonder het in te zien. Zo wordt het stemgeheim gewaarborgd en kunnen deze stemmen toch gewoon worden meegeteld, aldus de minister.