Tweede Kamerverkiezingen: dit zeggen de partijen over terrorismebestrijding

Getty Images

Na de terroristische aanslagen in België en Frankrijk is iedereen ervan doordrongen dat zo'n aanslag ook Nederland kan treffen. Terrorismebestrijding staat dus hoog op de agenda. Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Er komen extra wijkagenten bij
 • Het budget voor internationale terrorismebestrijding, inlichtingendiensten en de aanpak van jihadisten gaat de komende vier jaar met 500 miljoen euro omhoog
 • Er wordt preventief strafrechtelijk opgetreden tegen mensen die terroristische aanslagen voorbereiden

D66

 • De Europese samenwerking tussen inlichtingendiensten wordt geïntensiveerd
 • Investeren in de vroegtijdige signalering van radicalisering

PVV

 • Fors extra geld voor defensie en politie

GroenLinks

 • Om radicalisering te voorkomen, moeten gemeenten, politie, onderwijs, jongerenwerk, reclassering en veiligheidsdiensten beter samenwerken
 • Meer nadruk op inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance - grootschalige 'sleepnetacties' om informatie te verzamelen zijn uit den boze
 • Veiligheids- en opsporingsdiensten moeten nationaal en internationaal beter samenwerken

SP

 • Teruggekeerde Syiëgangers moeten een rechterlijke toets ondergaan en een deradicaliseringstraject volgen
 • Verplichte deradicaliseringsprogramma's voor geradicaliseerde jongeren - in nauw overleg met wijkagenten, scholen, familie en eerder succesvol gederadicaliseerde jongeren
 • Er komt een openbare lijst van salafistische organisaties die haat zaaien en geweld prediken - voorkomen dat overheden en organisaties ongewild met deze organisaties samenwerken
 • Ronselaars en haatpredikers weren of uitzetten
 • Veiligheids- en opsporingsdiensten moeten nationaal en internationaal beter samenwerken

VVD

 • Speciale antiterreureenheden worden uitgebreid
 • Veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden, aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en communicatiemiddelen
 • Mensen die deel willen nemen aan de jihad, tegenhouden
 • Jihadgangers verliezen uitkering, paspoort en verblijfsvergunning
 • Ronselaars hard aanpakken
 • Uitreizen om elders een terroristische aanslag te plegen wordt strafbaar
 • Iemand die zich aansluit bij een terroristische organisatie verliest het Nederlanderschap

PvdA

 • Ouders, politie en scholen vormen en pedagogische coalitie om ervoor te zorgen dat jongeren niet radicaliseren
 • Meer geld naar buurtwerk
 • Blijven richten op de strijd tegen IS en aanverwante organisaties

SGP

 • Privacy moet zo nodig en binnen de grenzen van de Grondwet wijken voor de bescherming van mensenlevens
 • Teruggekeerde Syriëgangers moeten direct worden vastgezet voor onderzoek
 • Meer geld voor (mobiele) controles van de landsgrenzen - in samenwerking met buurlanden
 • Reizen naar een gebied dat in handen is van een terroristische organisatie wordt strafbaar
 • Goedpraten of verheerlijken terroristisch geweld (bijvoorbeeld door het dragen van IS- of Hamasvlaggen) wordt strafbaar
 • Iemand die zich schuldig maakt aan een terroristisch misdrijf, verliest het Nederlanderschap. Als hij alleen deze nationaliteit bezit, wordt het Nederlanderschap zo ver mogelijk uitgekleed

VNL

 • Jihadisten mogen niet terugkeren in ons land

DENK

 • Invoering Actieplan Integrale Aanpak Extreemrechts Geweld
 • Veiligheidsmaatregelen moeten vooraf worden getoetst door een onafhankelijke instantie

 

 

Auteur