Waterschappen: droge voeten, mooie natuur

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. In een speciaal verkiezingsdossier besteedt Plus Online hier aandacht aan. In dit artikel leest u meer over de verkiezing van de waterschappen.

Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De verkiezingen die op 20 maart aanstaande plaatsvinden, gaan om de besturen van die 21 waterschappen. Aan het hoofd van elk van die waterschapsbesturen staat de dijkgraaf. De waterschappen beheren het water in Nederland. En dat houdt nogal wat in: ons land ligt deels onder de zeespiegel én ons land is bijzonder rijk aan water. Dat maakt Nederland zo mooi, maar tegelijkertijd wel kwetsbaar. 

Taken waterschappen

De waterschappen hebben drie hoofdtaken: veilige dijken, voldoende water en schoon water – waterbeheer dus, in de breedste betekenis van het woord. In de praktijk zijn de waterschappen verantwoordelijk voor het dijkonderhoud, maar ze beslissen ook over bijvoorbeeld de begroeiing van oevers en slootkanten. Daarnaast is waterzuivering een taak van de waterschappen. En als het een keer flink vriest, zijn het de waterschappen die sluizen en waterkeringen kunnen sluiten, zodat het ijs goed kan aangroeien. 

Waterschapsbestuur

Alle Nederlanders betalen jaarlijks waterschapsbelasting. Deze bedragen verschillen per waterschap en wat de waterschappen precies met dat geld doen, is afhankelijk van de keuzes die de waterschapsbesturen maken. Gemiddeld heeft een waterschapsbestuur 30 leden. Boeren, natuurorganisaties en het bedrijfsleven dragen ieder een aantal leden aan. De rest van het waterschapsbestuur wordt tijdens de waterschapsverkiezingen gekozen.

Stemwijzer waterschappen

Heeft u nog geen idee op wie u zou willen stemmen? Doe dan de speciale Stemwijzer voor de waterschappen. Ook is er een speciale website over de waterschapsverkiezingen. Op deze website vindt u onder meer mooie filmpjes en animaties over het werk van de waterschappen. 

Waterbeheer steeds belangrijke

Als gevolg van de klimaatverandering is er de laatste jaren meer aandacht voor waterbeheer. De taken van de waterschappen zullen dan ook toenemen. Het wordt droger in Nederland, en tegelijkertijd neemt het aantal extreme regenbuien toe. Waterbeheer is een van de manieren waarop ons land de gevolgen van al die veranderingen binnen de perken moet houden