Dit weten we al over Prinsjesdag 2018

Inhoud Koffertje ligt deels op straat

De derde dinsdag van september is het weer Prinsjesdag. Het kabinet maakt dan de plannen bekend die u in uw portemonnee voelt. We zetten de belangrijkste en verwachte maatregelen voor u op een rij.

Prinsjesdag 2018 en Zorg

Zorgpremie: duurder

Volgens gelekte plannen gaat het kabinet voor 2019 uit van een jaarlijkse basispremie van 1432 euro. Dat is 124 euro meer dan we dit jaar betalen: een stijging van 10,33 euro per maand. Deze aanname van de overheid is een richtlijn voor de zorgverzekeraars die in het najaar zelf hun tarieven bepalen; het kan dus nog anders uitpakken.

Zorgtoeslag: stijgt

Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de zorgtoeslag waarschijnlijk met maximaal 92 euro en voor meerpersoonshuishoudens wordt dat 277 euro.

Zorgkosten: minder aftrekbaar 

Het huidige kabinet werkt aan een vereenvoudiging van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat we volgend jaar van 3 naar 2 belastingschijven gaan, en dat er aftrekposten verdwijnen of afgebouwd worden. (zie hieronder: Prinsjesdag 2018 en Wonen). Kort gezegd komt dit erop neer dat met name de hoge inkomens ieder jaar minder mogen aftrekken. Net langer het maximale tarief van 52 procent (dit jaar), maar steeds 3 procent minder. In 2019 dus maximaal 49 procent totdat er in 2023 niet meer dan 37 procent.

Prinsjesdag 2018 en Wonen

Hypotheekrenteaftrek: omlaag

Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5 procent. Maar de deskundigen van Ernst en Young verwachten dat vanaf 1 januari 2020 de hypotheekrenteaftrek fors en snel wordt afgebouwd: ieder jaar met 3 procent. Zo is vanaf 1 januari 2023 hypotheekrente alleen nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf. Dat is afgerond 37 procent. Deze maatregel moet het fiscale voordeel tussen ‘arm’ en rijk’ gelijk trekken.

 

Maximale aftrek in de tweede schijf

2019

49% (49,5%)

2020

46%

2021

43%

2022

40%

2023

37% (36,93%)

 

Deze aftrekbeperking geldt naar verwachting niet alleen voor de hypotheekrente, maar ook voor alimentatie, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten.

Voordeel kleine hypotheekschuld: verdwijnt  

Ruim een half miljoen woningbezitters, met name ouderen heeft de woning helemaal of bijna helemaal afgelost. In totaal gaat het om 572.000 woningbezitters.Deze groep kan nu gebruik maken van een andere belastingvoordeel: de Wet-Hillen. Daardoor hoeven ze geen eigenwoningforfait te betalen. Dat forfait is een soort bijtelling op basis van de waarde van de woning. Als de rente die een woningbezitter mag aftrekken, lager is dan die bijtelling, dan hoeven ze de bijtelling niet te betalen. Dat levert in de meeste gevallen gaat een voordeel van zo’n €1500 per jaar. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt met ingang van 1 januari 2019 stapsgewijs in 30 jaar, met 3,33 procent per jaar afgebouwd.

Huurtoeslag: omlaag

De plannen om de huurtoeslag te verlagen zijn al eerder bekend gemaakt. Volgens de Woonbond leveren huurders volgend jaar gemiddeld 24 euro in. Daar blijft het niet bij:  in 2022 gaat er gemiddeld 93 euro van de toeslag af. Er zijn 1,4 miljoen huurders die een toeslag krijgen.

Energienota: omhoog

Elektriciteit wordt volgend jaar minder zwaar belast, maar gas juist extra. Volgens Vereniging Eigen Huis gaat een gemiddeld huishouden volgend jaar zo’n 150 euro meer betalen voor energie.

Gemeentelijke belastingen: omhoog

De gemeentelijke heffingen voor onder meer de onroerendezaakbelasting zijn vaak gebaseerd op de WOZ waarde van woningen. Die waarde stijgt volgens de Waarderingskamer volgend jaar met 7,5 tot 9,5 procent. Dat betekent waarschijnlijk: meer betalen aan de gemeente. 

Aftrek onderhoud monumenten: vervalt

Wie in 2019 een rijksmonument bezit kan tot 35 procent van de zogeheten instandhoudingskosten achteraf terugkrijgen in de vorm van een subsidie, schrijft Vereniging Eigen Huis. Nu zijn zulke kosten (en enkele andere onder strikte voorwaarden) soms nog aftrekbaar.

Prinsjesdag 2018 en Belastingen

Inkomstenbelasting: eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2019, hebben we waarschijnlijk nog twee tariefschijven:

 

Inkomen

Tarief

Eerste schijf

€ 0 - € 68.600

36,93% (basistarief)

Tweede schijf

€ 68.600 en meer

49,50% (toptarief)

AOW-gerechtigden betalen geen AOW-premie, waardoor voor deze groep drie schijven blijven bestaan.

BTW: omhoog

Het lage BTW-tarief gaat van 6 naar 9 procent. Dat betekent dat onder meer de kapper en de fietsenmaker, sommige boodschappen, medicijnen en hulpmiddelen duurder worden. Een gemiddeld gezin zou daardoor volgend jaar 300 euro duurder uit zijn.

Spaartaks: omlaag

De Telegraaf wist al eerder te melden dat de belasting op spaargeld omlaag gaat. De Belastingdienst gaat nu nog uit van een (fictief) rendement van 0,36 procent: dat wordt 0,13 procent. Dat scheelt spaarders met een vermogen boven de vrijstelling van 30.000 euro snel enkele tientjes per jaar.

Ouderenkorting: omhoog

Het fiscale voordeel van de ouderenkorting gaat iets omhoog: zo’n 160 euro. Maar wordt deels inkomensafhankelijk.

Dividendbelasting: afgeschaft

Bedrijven die een deel van de winst in de vorm van dividend uitkeren aan aandeelhouders moeten hierover 15 procent belasting inhouden. Vanaf 1 januari 2019 hoeft dat niet. Deze maatregel kost de Schatkist naar verwachting 1,8 miljard euro.

Conclusie: koopkracht omhoog

Volgens de gelekte Macro Economische Verkenningen (MEV)  is er sprake van een gemiddelde inkomensstijging van 1,5 procent. Dat geldt ook voor gepensioneerden. 93 procent van de huishoudens gaat er volgens de plannen op vooruit: 7 procent niet. De precieze gevolgen zullen de komende dagen duidelijker worden.

Overheidsfinanciën: waar gaat extra geld naar toe?

Uit de gelekte plannen is ook duidelijk geworden welke ministeries en sectoren en geld bijkrijgen.

Politie: 58 miljoen

Er gaat meer geld naar de ‘sterke arm’ voor betere salarissen en arbeidsomstandigheden.

Cybercrime: 30 miljoen

Bovenop het extra geld voor de politie, worden miljoenen vrijgemaakt voor meer digitale veiligheid.

Publieke omroep: 40 miljoen

Waarschijnlijk wordt de publieke omroep eenmalig geholpen om orde op zake te stellen.

Groningen: 100 miljoen

De gaskraan gaat stapsgewijs dicht. Voor de gevolgen daarvan is 100 miljoen gereserveerd.