Wat kost de Wet Hillen mij?

Deskundigen geven antwoord

Ik heb begrepen dat de Wet Hillen in 30 jaar tijd geleidelijk wordt afgeschaft; wat betekent dat voor mij? Ik ben 72 jaar en heb een huis met een WOZ-waarde van € 250.000 en geen hypotheek meer.

De Wet Hillen zorgt er nu nog voor dat woningbezitters die hun hypotheek (bijna) helemaal hebben afgelost, het eigenwoningforfait niet bij hun inkomen hoeven op te tellen. Met de afschaffing van deze korting gaat u daardoor meer inkomstenbelasting betalen. Omdat het kabinet de afschaffing over 30 jaar uitsmeert, merkt u geleidelijk aan steeds meer de gevolgen van het wegvallen van de korting.

Nu is het eigenwoningforfait (EWF) 0,75 procent van de WOZ-waarde van een woning met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000. Met een WOZ-waarde van € 250.000 is het EWF € 1.875. Een drieëndertigste daarvan moet u bij uw inkomen van 2019 gaan optellen: € 62,50. Valt u met uw inkomen in de eerste belastingschijf, dan betaalt u nu 18,65 procent belasting: € 11,66 extra belasting in 2019. In de tweede belastingschijf (€ 20.000 tot € 34.000) 22,9 procent € 14,31 en in de derde belastingschijf (€ 34.000 tot € 67.000 40,80 procent: € 25,50 extra belasting. Na tien jaar is de extra belasting tien keer zoveel dus respectievelijk: € 116,60, € 143,10 en € 255 per jaar. Zou u nog een kleine (aflossingsvrije) hypotheek hebben van € 50.000 en jaarlijks € 2.000 rente betalen, dan behoudt u een kleine aftrekpost van € 125. Is de rente die u betaalt € 1.000 per jaar, dan gaat u over € 1875 EWF min € 1.000 rente, € 875 een beetje extra belasting betalen; steeds weer berekend naar de hoogste belastingschijf waarin uw inkomen valt.

De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling van de wet aangegeven dat woningeigenaren die hun hypotheek volledig hebben afgelost wel iets meer belasting gaan betalen, maar dat zij door kortingen op andere belastingen weer gecompenseerd zullen  worden. Hoe groot de extra last voor u uiteindelijk zal zijn, hangt dus mede af van andere belastingmaatregelen. Helaas zijn die nog niet bekend.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer: www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine