Aftrek monumentenwoning blijft

De eerder aangekondigde korting op monumentenaftrek is van de baan. Dat blijkt uit een regel in het bericht van het ministerie van Financiën over de Voorjaarsnota 2017. Structurele financiële dekking voor deze maatregel wordt overgelaten aan het volgende kabinet.

In november vorig jaar trok minister Bussemaker een wetsvoorstel in waarmee de aftrek voor onderhoud van monumentenpanden in 2017 zou vervallen. Dit gebeurde na stevige kritiek van belangenorganisaties van monumenteneigenaren en de Vereniging Eigen Huis op het wetsvoorstel. De minister hield wel vast aan haar voornemen om tot een sobere subsidieregeling te komen. Eigenaren van Rijksmonumenten bleven daardoor in onzekerheid over de betaalbaarheid van het noodzakelijk onderhoud. Die onzekerheid is nu voorbij, doordat het kabinet afziet van de korting.

Bron: www.eigenhuis.nl