Prinsjesdag 2018 en uw woning

De plannen van het kabinet raken zowel huurders als huizenbezitters. Lees hier wat Prinsjesdag 2018 voor u betekent.

Hypotheekrenteaftrek: omlaag

Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5 procent. Vanaf 1 januari 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek gestaag afgebouwd: ieder jaar met 3 procent. Zo is vanaf 1 januari 2023 hypotheekrente alleen nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf: afgerond 37 procent.

Huurwoningen: 100 miljoen euro extra

Om er zo snel mogelijk meer betaalbare huurwoningen (met een huur tussen de 700 en 1000 euro per maand) bij te krijgen, gaat er 100 miljoen euro naar woningcorporaties in de vorm van een belastingvoordeel. De koepelorganisatie Aedes noemt dat een goede eerste stap.

Woningen: 75.000 erbij

Het kabinet wil dat er sneller gebouwd gaat worden: 75.000 huizen per jaar erbij. Of dat lukt is maar de vraag: het verkrijgen van vergunningen gaat niet altijd snel en de ‘bouw’ schreeuwt om personeel. Er komt 140 miljoen euro extra beschikbaar voor het bewoonbaar maken van oude bedrijventerreinen en havengebieden.

Voordeel kleine hypotheekschuld: verdwijnt  

Een grote groep ouderen heeft de woning helemaal of bijna helemaal afgelost. In totaal gaat het om 572.000 woningbezitters. Deze groep kan nu gebruik maken van een andere belastingvoordeel: de Wet-Hillen. Daardoor hoeven ze geen eigenwoningforfait te betalen. Dat forfait is een soort bijtelling op basis van de waarde van de woning. Als de rente die een woningbezitter mag aftrekken, lager is dan die bijtelling, dan hoeven ze de bijtelling niet te betalen. Dat levert in de meeste gevallen gaat een voordeel van zo’n €1500 per jaar. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt met ingang van 1 januari 2019 stapsgewijs in 30 jaar, met 3,33 procent per jaar afgebouwd.

Huurtoeslag: omlaag

De plannen om de huurtoeslag te verlagen zijn al eerder bekend gemaakt. Volgens de Woonbond leveren huurders volgend jaar gemiddeld 24 euro in. Daar blijft het niet bij:  in 2022 gaat er gemiddeld 93 euro van de toeslag af. Er zijn 1,4 miljoen huurders die een toeslag krijgen.

Eigenwoningforfait: omlaag

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen.  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.060.000 euro, daalt het eigenwoningforfait van 0,7% in 2018 naar 0,65% in 2019.

Energienota: omhoog

Elektriciteit wordt volgend jaar minder zwaar belast, maar gas juist extra. Volgens Vereniging Eigen Huis gaat een gemiddeld huishouden volgend jaar zo’n 150 euro meer betalen voor energie.

Gemeentelijke belastingen: omhoog

De gemeentelijke heffingen voor onder meer de onroerendezaakbelasting zijn vaak gebaseerd op de WOZ waarde van woningen. Die waarde stijgt volgens de Waarderingskamer volgend jaar met 7,5 tot 9,5 procent. Dat betekent waarschijnlijk: meer betalen aan de gemeente.