Dit weten we al over Prinsjesdag 2022

Getty Images

Dinsdag 20 september 2022 maakt het kabinet de begroting voor volgend jaar bekend. Maar er zijn al heel veel plannen gelekt, waardoor we nu al weten waar de miljarden volgend jaar wel en juist niet terecht komen.

AOW omhoog

Volgens de huidige plannen gaat het minimumloon per 1 januari 2023 in één keer met 10 procent omhoog. Omdat de AOW gekoppeld is aan dat minimumloon, betekent dit waarschijnlijk dat de AOW per 1 januari 2023 ook met 10 procent stijgt.

Lagere BTW op brandstof

De BTW op brandstoffen werd eerder dit jaar al verlaagd van 21 naar 9 procent. In eerste instantie zou dit zijn tot 1 januari 2023, maar dat wordt verlengd tot 1 juli 2023. Dat merken automobilisten niet alleen aan de pomp, het tempert ook de sterk gestegen stook- en stroomkosten enigszins.

Energietoeslag

Huishoudens kregen eerder al een algemene compensatie van enkele honderden euro’s voor de torenhoge energierekening. Daar is sinds 1 juli 2022 een extra energietoeslag van 1.300 euro bijgekomen voor mensen met een laag inkomen. De gemeente keert deze energietoeslagen uit aan iedereen die rond moet komen met 120 procent van het sociaal minimum. De regeling geldt waarschijnlijk ook nog in 2023.

Noodfonds voor wie energierekening niet kan betalen

Veel van de maatregelen die de overheid aankondigt tijdens Prinsjesdag hebben pas effect in 2023. Voor de honderdduizenden huishoudens en bedrijven die nu al worstelen met een torenhoge energierekening is dat te laat. Om grote schuldenproblemen te voorkomen, kondigt de overheid een Noodfonds aan. Wie de energierekening niet kan betalen, kan daar een beroep op doen, om zo niet verder in de problemen te raken. Hoe en wie een beroep op dit fonds kunnen doen is nog niet duidelijk, details volgen tijdens Prinsjesdag.

Zorgpremie omhoog

De zorgverzekering wordt volgend jaar duurder en het kabinet houdt rekening met een stijging van zo’n 10 euro per maand. Het basispakket zou daardoor gemiddeld 137 euro per maand kosten. Maar er speelt meer. Ten eerste wordt de collectieve korting afgeschaft en het eigen risico van nu nog 385 euro per jaar, stijgt waarschijnlijk in 2023. Bovendien worden zorgverzekeraars steeds selectiever met de contracten die ze sluiten met zorgaanbieders. Dus niet alleen de zorgpremie gaat volgend jaar veranderen, ook de mogelijke vergoedingen zijn in beweging en staan onder druk. Dat maakt het nóg belangrijker om eind dit jaar de zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken.

Zorg- en huurtoeslag omhoog

Om de extra zorgkosten te compenseren stijgt ook de maximale zorgtoeslag naar 412 euro per jaar, de maximale huurtoeslag gaat omhoog met bijna 200 euro per jaar.

Inkomstenbelasting omlaag

Tot zo’n 70.000 euro betalen werkenden  vanaf 1 januari 2023 minder belasting in Box 1:  het belastingtarief in de eerste schijf gaat omlaag met 0,11 procent. De arbeidskorting gaat omhoog. Beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat werkenden netto meer overhouden.

Vennootschaps- en vermogensbelasting omhoog

De rekening voor de extra miljarden die de overheid uitgeeft wordt deels neergelegd bij ondernemers en vermogenden. De vennootschapsbelasting gaat in de eerste schijf tot 200.000 euro van 15 naar 19 procent. De zelfstandigenaftrek waar veel ZZP’ers nu gebruik van maken wordt afgebouwd.

De vermogensrendementsheffing of spaartaks wordt nu deels berekend aan de hand van een verondersteld rendement en daarover betalen vermogenden dan 31 procent belasting. Dat percentage gaat omhoog naar 34 procent.

Jubelton afgeschaft

De ‘Jubelton’ wordt afgeschaft en dat maakt een eind aan de mogelijkheid om belastingvrij meer dan honderdduizend euro te schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar. Omdat dit geld alleen gebruikt mocht worden voor de aanschaf van een eigen woning, hoopt de overheid zo de oververhitte huizenmarkt wat verder af te koelen.

Waar komen de miljarden vandaan?

Het kabinet gaat volgend jaar naar verwachting 395 miljard euro uitgeven en er komt 366 miljard euro binnen. Het begrotingstekort loopt dus iets op.

In deze plannen zit een pakket aan maatregelen om de koopkracht vanaf 2023 zoveel mogelijk op peil te houden en daar wordt zo’n 17 miljard euro voor uitgetrokken. Dat geld komt deels uit meevallers, waaronder gestegen gasbaten en belastinginkomsten. Ook de mijnbouwheffing gaat omhoog, waardoor energiebedrijven meer gaan afdragen. Een ander deel van het geld komt uit het zwaarder belasten van vermogen en ondernemers. De optelsom van de meevallers wordt geschat op 12 miljard euro, maar meer details daarover worden bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Auteur