Dit betekent Prinsjesdag 2022 voor de zorg

miljoenennota 2022 prinsjesdag
MinFin

In 2023 wordt 6 miljard euro extra uitgegeven aan zorg, maar waar komen deze miljarden terecht?

Het grootste deel van de extra zes miljard euro gaat op aan gestegen zorgkosten en de toegenomen zorgvraag en er is dus weinig ruimte voor extraatjes.

Zorgpremie omhoog

De zorgverzekering wordt volgend jaar duurder en het kabinet houdt rekening met een stijging van zo’n 10 euro per maand. Het basispakket zou daardoor gemiddeld zo’n 137 euro per maand kosten. Maar let op! Dit is een schatting van de overheid, uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf de premies en die worden medio november bekend gemaakt.

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico was 385 euro per jaar en dat blijft zo. Consumenten kunnen er ook in 2023 voor kiezen dit eigen risico te verhogen tot 885 euro per jaar in ruil voor een lagere premie

Collectieve korting afgeschaft

Wie voorheen met een groep een zogeheten collectieve zorgverzekering afsloot, kreeg vaak een korting van maximaal vijf procent. Deze wordt afgeschaft.

Basispakket iets anders

Het basispakket blijft grotendeels hetzelfde, maar er zijn een paar aanpassingen:

  • De regeling voor paramedische herstelzorg na COVID-19 is verlengd tot 1 augustus 2023.  
  • De vergoeding van Vitamine D verdwijnt per 1 januari 2023 uit het basispakket. Tweederde van de Plus-lezers vindt dat geen goed idee
  • De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.
  • In plaats hiervan wordt per 1 januari 2023 de NIPT-test vergoed bij medische indicatie en geldt hiervoor geen eigen risico meer.
  • Voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie vervalt de eigen bijdrage voor de NIPT-test van € 175,- per 1 april 2023.  

Aanvullende zorgverzekeringen

Wat er in het basispakket zit, is wettelijk vastgelegd, maar zorgverzekeraars mogen zelf de aanvullende pakketten samenstellen en zo’n 90 procent van de huishoudens heeft een aanvullende zorgverzekering. Daarvan zijn er inmiddels tientallen en daar zal ook dit jaar het nodige in gaan veranderen. Voorheen was daarbij vooral de hoogte van de premie van belang en speelden de vergoedingen een minder belangrijke rol. Dat is aan het veranderen.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn steeds selectiever bij het afsluiten van contracten en dat is vaak een voorwaarde voor vergoedingen. Is er geen contract? Dan krijg je hooguit een deel van de rekening vergoed.  Dus niet alleen de premies van de aanvullende zorgverzekeringen gaan volgend jaar veranderen, ook de mogelijke vergoedingen zijn in beweging. Dat maakt het nóg belangrijker om eind dit jaar de zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken en daarbij ook goed te kijken naar de gecontracteerde zorg en eventueel over te stappen.

Zorgtoeslag omhoog

Om de extra zorgkosten te compenseren stijgt de maximale zorgtoeslag naar 154 euro per maand.

Meer ‘passende zorg’

De zorgkosten stijgen al jaren en daarom ligt er de opdracht om zorg anders en beter te organiseren. In de Troonrede noemde de Koning het 'passende zorg'.

Verschillende partijen praten al langer over een ‘Integraal Zorgakkoord’, dat er nu eindelijk ligt. Daarin staat onder meer dat de vrije artsenkeuze wordt beperkt, ambulances niet meer binnen 45 minuten in het ziekenhuis hoeven te zijn en wordt er minder geld vrijgemaakt voor de huisartsen en wijkverpleegkundigen, en:

  • In 2023 gaat er € 280 miljoen extra naar zorg voor en ondersteuning van ouderen. Deze zorg gaat behoorlijk veranderen. De nieuwe norm is: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.
  • Huisartsen en andere zorgverleners krijgen geld om beter te gaan samenwerken, bijvoorbeeld met maatschappelijk werk.
  • Het kabinet zal extra geld besteden om mensen te helpen om gezonder te leven en zo ziekte te voorkomen. Denk aan programma’s voor gezond eten, stoppen met roken en meer bewegen/sporten.
  • Verder is er geld vrijgemaakt om beter voorbereid te zijn op nieuwe pandemieën.  

De huisartsen hebben na Prinsjesdag 2022  Medisch Contact laten weten  vooral aandacht te missen voor de huisartsenzorg, terwijl juist huisartsen bij zo’n beetje alle terreinen van de zorg betrokken zijn.
Actiz, de organisatie voor personeel in de zorg, mist een duidelijke agenda in deze plannen.

Daar lijkt wat beweging in te zitten, want het kabinet heeft 300 miljoen euro vrijgemaakt voor samenwerking tussen huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg. Maar bij deze Prinjesdag lijkt de zorg wat op de achtergrond geraakt door het enorme pakket aan koopkrachtmaatregelen dat door het kabinet nog op het laatste moment in elkaar is gezet.

Auteur