Dit betekent Prinsjesdag 2022 voor AOW'ers

Troonrede prinsjesdag 2022
Getty Images

De AOW gaat omhoog, maar de ouderenkorting blijft gelijk: wat betekent Prinsjesdag voor ouderen?

AOW omhoog

Volgens de huidige plannen gaat het minimumloon per 1 januari 2023 in één met 10 procent omhoog. Omdat de AOW gekoppeld is aan dat minimumloon, betekent dit waarschijnlijk dat de AOW per 1 januari 2023 ook met 10 procent stijgt.

Jubelton afgeschaft

De ‘Jubelton’ wordt afgeschaft en dat maakt een eind aan de mogelijkheid om belastingvrij meer dan honderdduizend euro te schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar. Omdat dit geld alleen gebruikt mocht worden voor de aanschaf van een eigen woning, hoopt de overheid dat dit helpt de huizenmarkt wat af te koelen.

Pensioenwet wiebelt

Er wordt al meer dan 10 jaar gepraat over de nieuwe Pensioenwet en er ligt een akkoord op hoofdlijnen. Maar de uitwerking verloopt stroef. Begin september is er nog uitvoerig over gesproken in de Tweede Kamer, maar een akkoord ligt er nog niet. Het invaren van oude pensioenrechten in een nieuw stelsel blijkt ingewikkelder dan gedacht en er blijft veel gedoe over de rekenmodellen.  Wel is toegezegd dat de vernieuwing nooit mag leiden tot een verlies van meer dan vijf procent van de waarde van het origineel opgebouwde pensioen. Hoe dat precies moet, blijft vaag. De invoering van de nieuwe Pensioenwet op 1 januari 2023 staat daardoor  losse schroeven.

Middelingsregeling afgeschaft

Wie voor het eerst met pensioen gaat, ontvangt vaak voor het eerst inkomen uit verschillende bronnen. Dat kan leiden tot een tegenvaller bij de aangifte, omdat de heffingskortingen niet meteen goed worden toegepast. Door de aangifte uit te smeren over meerdere jaren, het zogeheten middelen kon je dat leed enigszins verzachten. Maar die mogelijkheid wordt vanaf 2023 afgeschaft.

Ouderenkorting verhoogd

De ouderenkorting voor stellen stijgt met 109 euro naar 1.835 euro en de alleenstaande ouderenkorting stijgt met 29 euro naar 478 euro. Door deze korting houden ouderen netto meer over, maar merken dat pas bij na maart 2024, bij de aangifte over 2023.

Afschaffen fiscale oudedagsreserve

Zelfstandig ondernemers die naast de AOW ook aanvullend pensioen willen opbouwen, kunnen dat doen met  de fiscale oudedagsreserve (FOR). Zo kunnen ondernemers een deel van de winst reserveren voor pensioen. Die mogelijkheid wordt afgeschaft.

Ouderenbonden: tevreden, maar let op de uitvoering

Ouderenbonden laten via de Seniorencoalitie weten tevreden te zijn over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat niet alleen ouderen, maar alle Nederlanders moet helpen met de torenhoge energiekosten, zoals de energietoeslag van 1.300 euro voor minima en het prijsplafond voor gas en stroom. Ook de huur- en zorgtoeslag gaan omhoog. Maar de Seniorencoalitie waarschuwt ook dat de focus moet liggen op de uitvoering.

Verder is het jammer dat het kabinet niet tegemoet is gekomen aan de wens van de seniorenorganisaties om nog in 2022 een eenmalige uitkering van 500 euro te geven aan alle AOW’ers. De Seniorencoalitie pleit ervoor om die uitkering alsnog voor 2023 op te nemen in de begroting.

Prinsjesdag 2022 gaan we allemaal voelen in onze portemonnee. Meer daarover leest u hier.

Auteur