Huidige spaartaks 'discrimineert'

Oproep: Maak bezwaar tegen aanslag over 2020

De Bond voor Belastingbetalers roept belastingplichtigen opnieuw op bezwaar aan te tekenen tegen de vermogensrendementsheffing, die in de volksmond ook wel spaartaks genoemd. Volgens een belangrijk advies werkt deze heffing discriminerend.

De Bond voor Belastingbetalers strijdt al jaren tegen de scheve regels voor het belasten van vermogen. Daarbij rekent de fiscus met een fictief rendement dat in de praktijk vaak niet wordt gehaald door de historisch lage rente. De Bond van Belastingbetaler ziet het als een groot onrecht dat er belasting geheven wordt over gewoon spaargeld, terwijl dat nauwelijks nog iets oplevert. Grote banken hanteren inmiddels zelfs een negatieve rente en daar houdt de fiscus geen rekening mee.

De zaak is inmiddels aangekomen bij ons hoogste rechtsorgaan: de Hoge Raad. Bij die procedure hoort een (zwaarwegend) advies van Advocaat Generaal, voordat de Raad een oordeel velt.

Onlangs heeft de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vastgesteld dat belasting op spaargeld leidt tot discriminatie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van de wet. In de praktijk betekent deze wet namelijk dat honderdduizenden belastingbetalers meer belasting over hun spaargeld betalen, terwijl vermogen nauwelijks iets oplevert. Met al deze factoren houdt de vermogensrendementsheffing niet of nauwelijks rekening. Aan de andere kant spinnen de superrijken die meer risico met hun geld nemen en het beleggen garen bij deze maatregel. Zij halen vaak wel hogere rendementen, maar dat voordeel wordt naar verhouding minder zwaar belast.

De Advocaat-Generaal komt daarom tot de conclusie dat gelijke gevallen ongerechtvaardigd ongelijk behandelt worden. In de conclusie staat dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen ‘om spaarders (vergaand) te overbelasten’ en daarmee de risiconemers in feite te weinig belasting over hun inkomen op vermogen betalen. Dit leidt tot discriminatie. Samengevat concludeert de Advocaat-Generaal dat de armen zo betalen voor de rijken.

Fouten

Door allerlei lapmiddelen is de spaartaks inmiddels zo ingewikkeld geworden dat het leidt tot fouten in de uitvoering, stelt de Bond, waardoor miljoenen spaarders over 2020 te veel spaartaks betalen. De Bond voor Belastingbetalers roept daarom 1,3 miljoen spaarders en kleine ondernemers op in actie te komen. Mensen kunnen  alleen meeliften op de collectieve rechtszaak van de Bond voor Belastingbetalers, indien zij individueel en tijdig bezwaar aantekenen. De Bond voor Belastingbetalers stelt hiervoor een gratis bezwaarschrift ter beschikking en voert namens tienduizenden belastingbetalers rechtszaken.