Niet eens met hoge heffing over spaargeld in box 3; wat kan ik doen?

Ook al heeft de fiscus het forfaitair rendement op vermogen in box voor 2017 een beetje verlaagd, ben ik het er nog steeds niet mee eens dat ik over mijn spaarrekening zo veel belasting moet betalen. Op mijn spaarrekening haal ik toch nooit zo’n hoog rendement. Nu begreep ik dat ik hier zelf geen bezwaar tegen hoef te maken omdat er massaal bezwaar procedures lopen?

Over de jaren tot en met 2016 was het inderdaad mogelijk om ‘mee te liften’ met de massaal bezwaar procedures die aangespannen waren tegen de box 3-heffing. Belastingplichtigen die vanaf mei 2015 nog geen definitieve aanslag hadden ontvangen, hoefden hierdoor niet meer afzonderlijk bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. Het massaal bezwaar is echter geëindigd met ingang van 1 januari 2017. Voor u (en veel andere belastingplichtigen) betekent dit in het kort dat u (en iedere belastingplichtige) tegen de aanslag IB 2017 individueel bezwaar moet maken als u (deze belastingplichtige) het niet eens is met de box 3-heffing. Ook als later alsnog een massaal bezwaarprocedure wordt gestart dan zal deze voor het belastingjaar 2017 waarschijnlijk alleen gelden voor zover tegen de heffing in box 3 tijdig bezwaar is ingediend.

N.B. Gaat u bezwaar maken? Zorg er dan voor dat u dit op tijd doet of laat doen, namelijk binnen zes weken na de datum op uw definitieve aanslag. Mocht u uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 al vóór 31 mei 2018 hebben ontvangen en heeft u nog geen bezwaar gemaakt, dan kunt u dit alsnog vóór 15 juli 2018 doen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat uw bezwaar dan toch op tijd binnen is.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).