Sparen voor mijn kleinkinderen

Getty Images

Ik wil graag voor mijn kleinkinderen een spaarrekening openen en hen zo jaarlijks iets toestoppen. Kunt u mij zeggen wie de bedragen op deze rekening moet opgeven voor de inkomstenbelasting?

Spaart u voor uw kleinkinderen op een rekening op naam van het kleinkind, dan telt het saldo van deze spaarrekening mee bij hun eigen vermogen in box 3 als deze kleinkinderen meerderjarig zijn. Als ze nog minderjarig zijn dan moeten de ouders dit aangeven bij hun vermogen in box 3. Spaart u op uw eigen naam voor de kleinkinderen en heeft u bijvoorbeeld het saldo van die rekening per legaat aan het kleinkind in uw testament vermaakt, dan telt het saldo bij uzelf mee voor het bedrag dat u in box 3 van de inkomstenbelasting aangeeft.

Overigens hoeft vermogen pas opgegeven te worden in de aangifte inkomstenbelasting bij box 3 als het vermogen op 1 januari van het betreffende belastingjaar meer bedraagt dan de vrijstelling. Deze bedraagt voor 2019 €30.360. Heeft u het hele jaar een fiscale partner of heeft u een deel van het jaar een fiscale partner en kiest u ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn, dan wordt dit heffingsvrije vermogen verdubbeld.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud