Veel geldzorgen onder ouderen

Getty Images

Doordat de koopkracht van ouderen al jaren onder druk staat, hebben steeds meer ouderen geldzorgen. Volgens een onderzoek van de ANBO zelfs 80 procent van de ouderen. Hoe komt dat?

Ouderenorganisatie ANBO heeft onderzocht hoe ouderen hun financiële situatie zien. Uit dit onderzoek blijkt 80 procent zich zorgen te maken over de financiële situatie. Ruim een derde maakt zich zelfs regelmatig tot vaak zorgen. Van de onderzochte groep (1733 respondenten) zegt 10 procent zich vaak zorgen te maken.

Dat ouderen financiële zorgen hebben, vindt haar oorzaak in het feit dat de koopkracht van ouderen al jaren achtereen terugloopt. Ook voor volgend jaar verwacht het Centraal Plan Bureau weer een achteruitgang van gemiddeld 0,7 procent. Het teruglopen van de koopkracht komt enerzijds door de pensioenen die niet geïndexeerd zijn, eigen bijdragen toenemen en omdat tegemoetkomingen voor ziekte- en zorgkosten zijn weggevallen.

De respondenten van het onderzoek zien het liefst dat het eigen risico voor de zorgverzekering verlaagd wordt van €385 nu naar €285 (76 procent). Een ander oplossing lijkt hen de regels voor het indexeren van de pensioen te versoepelen (72 procent) of om de AOW te verhogen (50 procent).

Het kabinet vergadert deze weken over de begroting van 2017. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vorige week nog aangegeven de koopkracht van ouderen te willen herstellen. Premier Rutte heeft daar vervolgens op gereageerd door een slag om de arm te houden.
 
Bron: ANBO