Belasting en afkoop lijfrente

In 2005 heb ik eenmalig een lijfrentepremie afgetrokken. Ik heb mijn toenmalige jaarruimte van  1.700 euro gebruikt. Per 1 september ga ik met pensioen. Enkele weken geleden kreeg ik een opgave van de waarde per 1 januari 2010 van 2.100 euro. Dit schiet niet op en ik heb mijn verzekeraar gevraagd de lijfrente af te kopen. Wat zijn de fiscale gevolgen?

Afkoop van een lijfrente heeft normaal vervelende fiscale gevolgen. Naast een progressieve heffing in box 1 over de waarde van de polis, bent u ook nog eens 20% revisierente over deze waarde als boete kwijt.

Voor kleine lijfrentepolissen is er een speciale regeling. U hoeft geen revisierente te betalen als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:
 

  • U laat de waarde van een lijfrente of een lijfrentespaarrekening in één keer uitbetalen en de waarde in het economische verkeer hiervan is € 4.146 of minder. Dat lijkt bij u het geval. Tel hierbij wel alle lijfrenten en dergelijke bij dezelfde instelling mee, uitgezonderd lijfrentepolissen die reeds uitkeren en zogenaamde oud regime polissen.
  • Er zijn eerder geen termijnen van deze lijfrente uitgekeerd (of tegoeden van de lijfrentespaarrekening gedeblokkeerd).

Nicole Goud is afgestudeerd in zowel civiel als fiscaal recht en werkt bij het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht als specialist op het gebied van Estate Planning.

Lees meer over pensioen en lijfrente: