Belastinginspecteurs zijn ook mensen! Foutje, bedankt!

Wat doe je als de fiscus zich vergist? Ook zij maken fouten en dan kunt u bezwaar maken.
LET OP: Dit artikel is onderdeel van de belastingspecial 2008. De informatie kan verouderd zijn. Voor de actuele belastingspecial 2012 kunt u hier klikken.

Een collega-inspecteur beantwoordt uw bezwaar. Toch krijgt 40 procent van de klagers gelijk.

Een belastingplichtige vergiste zich in zijn aangifte bij het invullen van de hypotheekrenteaftrek. Hij vulde het hypotheekbedrag in waar om de rente werd gevraagd. Het gevolg was een veel te hoge aftrek, waardoor zijn inkomen negatief werd. De computer van de Belastingdienst volgde de berekening automatisch en de man hoefde geen belasting te betalen. Een jaar later werd de inspecteur alsnog wakker en legde hij een aanslag op. Maar de belastingplichtige vond dat de fiscus nu te laat was en liet de zaak voor de rechter komen. De rechter vond dat de inspecteur niet met een nieuw feit was gekomen en daarom geen gegronde reden had de eerdere aanslag te herzien.

Bezwaarschrift

Bent u het oneens met een belastingaanslag? Stuur dan om te beginnen binnen zes weken een bezwaarschrift naar het op de aanslag vermelde adres. Een bezwaarschrift is niets meer en niets minder dan een brief waarin u schrijft welke aanslag u betwist en waarom. Op onze website www.plusonline.nl vindt u hiervoor een voorbeeldbrief. Het is raadzaam om uitdrukkelijk het bedrag te noemen dat u betwist en hiervoor uitstel van betaling aan te vragen. Hebt u meer tijd nodig om uw argumenten op papier te krijgen? Stuur in elk geval binnen zes weken een pro forma bezwaarschrift, waarin u om uitstel vraagt.
De bezwaarprocedure speelt zich af binnen de Belastingdienst: een collega-inspecteur geeft antwoord. Toch wordt 40 procent van de klagers in het gelijk gesteld.

In beroep

Behoort u niet tot die gelukkigen en bent u het toch oneens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank in uw arrondissement. Ook hiervoor geldt een termijn van zes weken. Een pro forma beroepschrift is toegestaan. Stuur een kopie van de aanslag en de uitspraak op het bezwaarschrift mee. Vraag tegelijkertijd uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst.
De behandeling van uw beroepschrift kost €39 aan griffierecht. Een onafhankelijke rechter kijkt of uw argumenten hout snijden en of de fiscus een fout heeft gemaakt. U wordt ter zitting uitgenodigd, samen met de inspecteur, om uw standpunt toe te lichten. De rechter doet mondeling of schriftelijk uitspraak.

In hoger beroep

Bent u het ook met de uitspraak van de rechter niet eens? Dan kunt u – weer binnen zes weken – hoger beroep instellen bij het Gerechtshof waaronder de rechtbank valt die uw beroepschrift heeft behandeld. Het griffierecht hiervoor bedraagt €106.
Bij het Gerechtshof behandelt de rechter (of drie rechters, als het om een gecompliceerde zaak gaat) het geschil opnieuw. U heeft de gelegenheid nieuwe argumenten in te brengen.

In cassatie
Na het Gerechtshof staat nog één mogelijkheid open: een verzoek om cassatie bij de Hoge Raad. Het heeft geen zin om in deze procedure weer dezelfde feiten onder de aandacht te brengen, noch om nieuwe feiten te presenteren, want daar kijkt de Hoge Raad helemaal niet naar. De Hoge Raad is alleen geïnteresseerd in een juiste toepassing van het recht en controleert of dat is gebeurd. Het griffierecht bedraagt €106.

Als u (gedeeltelijk) gelijk krijgt van de rechter, kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de proceskosten. De rechter vraagt vaak of u daadwerkelijk kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld reiskosten of door een belastingadviseur in te huren. Ook het betaalde griffierecht kunt u terugkrijgen.

Lees ook