Financiële eindjaarstips: pak nog snel het voordeel

Fiscale regels veranderen jaarlijks. Haal daarom voor het eind van dit jaar nog financieel voordeel waar het kan.

Box 3 vermogen: nu geplande uitgaven doen

U betaalt 1,2 procent vermogensbelasting over uw vermogen boven de €21.139 (voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag). De peildatum voor de aangifte over 2013 is 1 januari 2013. Als u op het punt staat grote uitgaven te doen (auto kopen, huis verbouwen, schenkingen), kunt u die beter het eind van het jaar nog doen. Dat geld telt dan niet meer op mee op 1 januari 2014. Dat maakt voor de aangifte over 2013 niet uit, maar in 2015 plukt u daar de vruchten van. Een andere manier om uw box 3 vermogen te drukken, is door uw geld groen te beleggen. U betaalt over door de overheid goedgekeurde groene beleggingen namelijk geen vermogensbelasting (voor beleggingen tot €56.420 per persoon). Bovendien krijgt u een extra belastingkorting (heffingskorting) van 0,7 procent van uw inleg. In totaal levert groen beleggen dus een belastingvoordeel op van 1.9procent.

TIP: als u op het punt staat een auto te kopen of het huis te laten schilderen of verbouwen, kunt u dat het beste voor 1 januari doen en ook betalen! Hetzelfde geldt voor schenkingen aan bijvoorbeeld uw (klein) kinderen of goede doelen.

TIP: groen beleggen kunt u bij het Triodos Groenfrond en het ASN Groenprojectenfonds. U belegt dan in leningen aan groene bedrijven en projecten. ING en Rabobank bieden groene spaardeposito's aan. Ook hier geldt 1,9 procent belastingvoordeel. U krijgt een vaste rente over uw spaargeld, dat u voor minimaal een jaar (Rabobank) of drie jaar (ING) vastzet.

Belastingvrij schenken: verruimde mogelijkheden

Over schenkingen betaalt u schenkbelasting, maar er is altijd een vrijgesteld bedrag. Kinderen hebben in 2013 een vrijstellen van €5141, anderen €2057. U mag uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar bovendien eenmalig €24.676 belastingvrij scheken. Als een schenking gebruikt voor de eigen woning, is een bedrag van €100.000 vrij van schenkbelasting (een tijdelijke maatregel die geldt tot 1 januari 2015 en betreft schenkingen aan iedereen). U moet zo'n schenking vastleggen in een overeenkomst: dat hoeft niet bij een notaris.

TIP: de eenmalige schenking voor de woning kan ook gebruikt worden voor het aflossen op de hypotheek (tot en met de restschuld)

TIP: als u meer wilt schenken dan het vrijgestelde bedrag, kunt u eind december schenken en nog een begin januari.

TIP: u hoeft een vrijgestelde schenking niet vast te leggen, maar het is wel verstandig om bij de bankoverboeking 'Schenking 2013' of iets dergelijks te vermelden.

TIP: wacht niet tot na kerst met geld overmaken, anders loopt u het risico dat de transactie formeel na 1 januari wordt geboekt.

Levensloopregeling: eenmalig belastingvoordeel

Als u een levensloopregeling hebt, kunt u alleen in 2013 het levenslooptegoed opnemen met een belastingkorting. U moet het hele tegoed opnemen. U betaalt dan inkomstenbelasting over 80 procent van het tegoed dan eind 2011 op uw levenslooprekening stond. Als u na 2013 levenslooptegoed opneemt, betaalt u wel over het hele opgenomen bedrag inkomstenbelasting. Eind 2021 wordt de levensloopregeling beëindigd. Wat er dan nog op uw levenslooprekening staat, wordt in een keer uitgekeerd en belast.

TIP: het hangt af van uw huidige en toekomstige inkomen wat voor u fiscaal het voordeligst is. Op ww.berekenhet.nl kunt u een berekening maken.

Aftrekbare giften: voorkom notariskosten

Giften aan goede doelen die voorkomen op de lijst van de ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) op de site van de Belastingdienst, zijn aftrekbaar. Bij giften aan culturele instellingen tot €5000 mag u zelfs 125 procent van het gegeven bedrag aftrekken van uw inkomen. Een gift van €2000 levert dan aan belastingaftrek €2500 op. Drempel: er is voor giften een drempel van 1 procent van uw verzamelinkomen ( totaal van box 1,2 en 3) met een minimum van €60. Alleen het bedrag boven deze drempel mag u aftrekken. Voor periodieke giften gedurende minimaal vijf jaar is er geen drempel, mits deze giften zijn vastgelegd bij de notaris.

TIP: als u niet boven de drempel uitkomt. Kijk dan of dit wel het geval is als u geplande giften over meerdere jaren in een concentreert. Geef bijvoorbeeld in plaats van vijf jaar €100 eenmalig €500.

TIP: vanaf 2014 hoeft u niet meer naar een notaris om periodieke giften te laten vastleggen. Wilt u dit jaar nog schenken? Veel goede doelen regelen een (gratis) notaris voor periodieke giften boven een bepaald bedrag.

TIP: binnenkort zet de Belastingdienst een model- schenkingsovereenkomst op zijn website. Zowel de schenker als het ontvangende goede doel moet dit formulier invullen, ondertekenen en bewaren voor het geval de Belastingdienst daarom vraagt.

Hypotheekrente: vooruitbetalen

Als u hypotheekrente betaalt en volgend jaar minder inkomen heeft ( en dus in een lager belastingtarief valt), mag u de hypotheekrente over de eerset zes maanden van het volgende jaar al dit jaar betalen en aftrekken voor de inkomstenbelasting. Natuurlijk moet uw bank wel meewerken aan deze plannen. Van lezers ontvingen we daarover wisselende reacties. Het lijkt soms wat overredingskracht te vergen. Vooruitbetalen is vooral interessant voor mensen die volgend jaar met pensioen gaan. Vanaf het moment dat u voor het eest AOW krijgt, betaalt u namelijk minder inkomstenbelasting in de eerste twee belastingschijven (tot €33.363)

TIP:extra voordeel van het vooruitbetalen van de rente is dat u op 1 januari minder box 3 vermogen hebt en dus minder vermogensbelasting betaalt.

TIP: let erop dat u niet meer dan zes maanden hypotheekrente vooruit betaalt, want anders vervalt de hele aftrekbaarheid.

TIP: ook aftrekbare giften kunt u beter doen voordat u met pensioen gaat en minder belasting gaat betalen.


Bron(nen):
  • geldenrecht.nl