Geen hogere rente voor ‘onder water’ hypotheek

Honderdduizenden woningbezitters kunnen niet overstappen naar een andere bank, omdat hun inkomen is gedaald of hun huis minder waard is dan de openstaande lening. In zulke gevallen mag de nieuwe bank overstappers weigeren.

Het goede nieuws is dat deze woningbezitters in deze gevallen bij hun eigen bank niet slechter af zijn. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De bank van de huizenbezitter maakt aan het eind van de rentevaste periode geen nieuwe risicobeoordeling. Een lager inkomen of een lagere waarde van het huis hebben daardoor geen invloed op de hoogte van de rente.

Overstap

Bij een overstap maakt de nieuwe bank wel een risicobeoordeling op basis van het huidige inkomen en de huidige waarde van het huis. Dat kan er toe leiden dat de nieuwe bank de lening weigert te verstrekken. De ACM constateert dat banken hier verschillend mee omgaan, waardoor er onduidelijkheid ontstaat. De ACM wil dat er op dit punt duidelijkheid komt.

www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12483/ACM-onder-water-hypotheek-leidt-niet-tot-hogere-rente-voor-huizenbezitter/

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl