Geldkwesties december 2013

Kan mijn kinderloze broer mij onterven? Als ik een schuurtje in mijn tuin wil bouwen moet ik daarvoor dan een bouwvergunning aanvragen? Het antwoord op deze en andere vragen leest u in de geldkwesties van deze maand.

Hoge eigen bijdrage voorkomen
Mijn gezondheid gaat langzaam achteruit en op termijn zal ik naar een verzorgingshuis moeten. Ik ben alleenstaand, dus ik moet de hoge eigen bijdrage betalen. Kan ik dat voorkomen door mijn spaargeld op papier aan mijn kinderen te schenken?

Misschien. De hoge eigen bijdrage heeft slechts deels te maken met uw spaargeld. Iedereen die zorg met verblijf ontvangt, betaalt in principe de hoge eigen bijdrage. Er zijn uitzonderingen voor enkele specifieke situaties. Bijvoorbeeld als u gehuwd bent en uw partner nog thuis woont. Of als u tijdelijk bent opgenomen of nog schoolgaande/studerende kinderen verzorgt. Ook de eerste zes maanden betaalt u de lage eigen bijdrage.
De hoge eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Van het spaargeld wordt de eerste €21.139 (norm 2013) niet meegeteld, over de rest wordt 8 procent bij uw inkomen opgeteld. Als u een deel van uw spaargeld schenkt aan uw kinderen, verlaagt u vanzelfsprekend uw vermogen en kan de eigen bijdrage iets dalen.

Erven van stiefvader
Mijn vrouw heeft al sinds haar jeugd een stiefvader. Erft zij nu van hem?

Nee, niet automatisch. Volgens het versterf-erfrecht zijn uitsluitend de partner en de kinderen erfgenaam. De wettelijke verdeling van de erfenis is daarom alleen op hen van toepassing. Stiefkinderen erven in deze situatie niets. Wel kan haar stiefvader een testament laten opmaken om zijn stiefdochter en eventuele andere stiefkinderen bij de wettelijke verdeling te betrekken. Dan erven de stiefkinderen gewoon alsof het ‘eigen ‘ kinderen zijn. Voor de erfbelasting betalen ze in dat geval hetzelfde tarief als kinderen en hebben ze dezelfde vrijstelling.

Huurtoeslag kwijt?
Mijn moeder is onlangs overleden, dus binnenkort zal ik de erfenis ontvangen. Het gaat om een flink bedrag. Kan ik daardoor mijn huur­toeslag kwijtraken?

Ja. Bij het vaststellen van de huur­toeslag houdt de Belastingdienst rekening met de hoogte van uw ver­mogen. Als u op 1 januari meer vermogen hebt dan de vrijstelling, dan hebt u dat jaar geen recht op huurtoeslag. Bent u jonger dan de AOW-leeftijd, dan bedraagt de vrijstelling iets meer dan €21.000. Bent u ouder, dan kan de vrijstelling hoger zijn. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Broer onterven
Kan mijn kinderloze broer mij onterven?

Ja. Als uw kinderloze broer geen partner heeft, dan zijn volgens de wet uw ­ouders, u en eventuele broers en zussen zijn erfgenamen. Uw broer heeft het volste recht om daarvan af te wijken door een testament te laten opstellen. Daarin kan hij naar eigen inzicht zijn erfgenamen aanwijzen. Behoort u niet tot de erfgenamen in het testament, dan ontvangt u niets. Dat zou anders zijn als uw broer partner en kinderen had. Zij hebben altijd recht op een deel van de erfenis als zij niet in het testament worden opgenomen.

Huur­verhoging
Ik woon in een groot appartementencomplex en ik wil daar verhuizen naar een ander appartement. Ik betaal nu bijna €1000 huur. Voor de andere woning vraagt de verhuurder €100 meer. De woningen zijn ver­gelijkbaar. Mag dat?

Ja. Een huur van bijna €1000 per maand betekent dat het huurcontract geliberaliseerd is. De grens daarvoor lag op 1 januari op €681. Voor een geliberaliseerd huurcontract gelden minder regels. Zo is het puntensysteem niet van toepassing, is er geen maximale huur en evenmin een maximale huurverhoging. Kortom, uw verhuurder kan inderdaad een hogere huur vragen als u binnen het complex verhuist.

Schuurtje bouwen zonder vergunning
Ik wil een schuurtje in mijn tuin bouwen. Moet ik daarvoor een bouwvergunning aanvragen?

Waarschijnlijk niet. Als het schuurtje binnen bepaalde maten blijft, hebt u geen omgevingsvergunning nodig. Dat is de nieuwe naam van de bouwvergunning. Plaatst u het schuurtje verder dan 2,5 meter van uw huis, dan mag het maximaal 3 meter hoog zijn en maximaal 30 m2 groot. Een strook grond van één meter, die grenst aan de tuin van de buren, mag u voor maximaal 10 m2 bebouwen. Daarnaast mag de tuin voor niet meer dan de helft zijn bebouwd, dat is inclusief even­tuele ­andere schuurtjes. Bouwt u het schuurtje tegen uw huis, dan geldt voor de eerste 2,5 meter dat het 4 meter hoog mag, maar niet meer dan 30 cm hoger dan de vloer van de eerste verdieping. Is er geen eerste verdieping, dan mag het niet hoger zijn dan het hoofdgebouw. Voldoet het schuurtje niet aan deze voorwaarden, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Op www.omgevings­loket.nl kunt u controleren of er in uw situatie een vergunning nodig is. Schuurtjes vallen onder de categorie ‘bijbehorend bouwwerk’.

Verplicht samenwonen
Mijn partner en ik willen een geregistreerd partnerschap aangaan. Zijn wij verplicht om op hetzelfde adres te gaan wonen?

Nee, niet meer. In het verleden waren echtgenoten tot samenwoning verplicht en bij de invoering van het geregistreerde partnerschap gold die verplichting ook voor geregistreerde partners. In 2001 is deze verplichting uit de wet geschrapt en sindsdien kunnen gehuwden en geregistreerde partners ieder op een eigen adres wonen.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl