Goede doelen: waar kan ik mijn geld kwijt?

Rijk als we zijn geven we gul aan goede doelen. Maar als het kan wel een beetje Hollands-zuinig: liefst laten we de belasting meebetalen... Wij beantwoorden 9 veel gestelde vragen over goede doelen.
  1. Wat zijn goede doelen?
  2. Is er een keurmerk?
  3. Is een bijdrage aan een goed doel aftrekbaar?
  4. Hoeveel mag ik aftrekken bij een gift van €1000?
  5. Mag ieder goed doel het hele jaar actievoeren?
  6. Kan ik iedere collectant vertrouwen?
  7. Hoe benoem ik een goed doel in mijn testament?
  8. Waar kan ik meer informatie vinden over goede doelen?

Goede doelen

Wat zijn goede doelen?
Dat zijn organisaties of instellingen voor bestrijding van ziekten, hulp aan gehandicapten, kinderbescherming, ontwikkelingshulp, vluchtelingenhulp, natuurbehoud, redding op zee, oorlogsomstandigheden en natuurrampen. Instellingen als musea kunnen er ook onder vallen. Goede doelen moeten aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen om een zogeheten ANBI te zijn (Algemeen Nut Beogende Instelling) . De reden: de goede doelen genieten belastingvoordelen, grotere giften zijn fiscaal aftrekbaar, en gulle gevers kunnen zo controleren hoe hun geld besteed wordt. Op de site van de Belastingdienst kunt u controleren of een organisatie een ANBI is.

Is er een keurmerk?
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft een keurmerk met een aantal voorwaarden waaraan goede doelen moeten voldoen. De belangrijkste: de besteding van het geld dat ze ophalen moeten ze duidelijk verantwoorden.
Toekenning van het keurmerk is in principe vijf jaar geldig. Voor kleine, beginnende instellingen die het keurmerk nog niet verdiend hebben en relatief kleine bedragen ophalen, kan het CBF een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgeven.

Is een bijdrage aan een goed doel aftrekbaar?
Jazeker. Maar wel onder voorwaarden. Het is niet zo dat u de twee- of driehonderd euro die u op jaarbasis in collectebussen of intekenlijsten weggeeft, op uw formulier inkomstenbelasting kunt opgeven. De aftrekbaarheid geldt alleen voor giften die u per bank of giro gedaan hebt en waar u bewijs van hebt. Bovendien is er een drempel waar u boven moet komen. Maakt u als vrijwilliger kosten voor een goed doel, bijvoorbeeld met uw auto? Deze kosten mag u ook bij uw giften optellen als u die kosten had mogen declareren bij de betreffende organisatie, maar dat niet hebt gedaan.

Hoeveel mag ik aftrekken bij een gift van €1000?
Dat ligt aan uw drempelinkomen (dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek). De drempel voor aftrek van giften is 1 procent van uw drempelinkomen. Er geldt ook een maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Hoevel u mag aftrekken bij een gift van €1000, hangt dus af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website berekenhet.nl kunt een proefbereking maken van de mogelijke aftrek.
 

Mag ieder goed doel het hele jaar actievoeren?
Nee, daar zijn afspraken over. Het CBF maakt een landelijk collecterooster waar alle grote liefdadigheidsinstellingen zich aan moeten houden. Eerst mag bijvoorbeeld Amnesty International collecteren, dan een paar weken niks, dan komt het Reumafonds, weer even niks, vervolgens komt Simavi, etcetera.
Bijna alle gemeentes houden zich hieraan. In ‘hun’ periode mogen de fondsen ook acties voeren en dat zie je dan duidelijk in het straatbeeld of hoor je op de radio. Kijk op www.cbf.nl bij ‘collecterooster’ voor het jaaroverzicht.

Kan ik iedere collectant vertrouwen?
Niet veel mensen zullen een collectant wantrouwen; tenslotte gaat het meestal maar om een paar euro. Toch is het goed om te weten dat het betreffende goede doel op de collectebus met een sticker aangegeven moet zijn. Bovendien moet de collectant zich kunnen legitimeren.
Komt een collectant buiten de collecteperiode van dat goede doel aan de deur? Vraag gerust even hoe dat zit. Het kan zijn dat uw gemeente een afwijkend schema hanteert. Onder voorwaarden mogen gemeenten van het landelijke collecteplan afwijken. Bel bij twijfel de politie en de gemeente.

Hoe benoem ik een goed doel in mijn testament?
Door naar de notaris te stappen en het doel plus geldbedrag op te nemen in uw testament. Als het om heel veel geld gaat, is het mogelijk om het geld niet alleen een doel mee te geven, maar zelfs aan bepaald project te verbinden. Doe dit wel in overleg met de instelling waar het om gaat. Omdat het in dit soort gevallen doorgaans om veel geld gaat, neemt het goede doel dan vaak de notariskosten voor zijn rekening.
Overigens is het niet mogelijk een nalatenschap geheel (of voor een groot deel) te schenken aan een charitatieve instelling om via die weg de (klein)kinderen deels te onterven

Waar kan ik meer informatie vinden over goede doelen?
Allereerst bij het Centraal Bureau Fondsenwerving, 020-417 00 03. Deze organisatie stelt het collecteprogramma vast en is ook verantwoordelijk voor de keurmerken die afgegeven worden. Op www.nalaten.nl (0900- 210 02 00) vindt u meer over het opnemen van een goed doel in uw testament.  Weet u nog niet welke organisatie het beste bij uw idealen past, dan kunt u ook een test doen op www.goededoelentest.nl. Wilt u gaan collecteren of wilt u daar meer informatie over hebben? Kijk dan op www.cbf.nl.     

In de special 'Alles over geld':

 

Bron(nen):
  • Plus Magazine
Trefwoorden: