Het gazon

Als in maart het gras weer begint te groeien, is het tijd voor een opknapbeurt van het gazon. Die bestaat uit verticuteren, bemesten, de graskanten netjes maken en eventueel inzaaien.

Stap 1

Om het gras in een goede conditie te houden, moet het regelmatig worden gemaaid. Zorg dat de messen van de maaier geslepen zijn. Botte messen scheuren het gras, waardoor de sprieten rafelen en aan het topje geelbruin worden.

Stap 2

Bemest het gras in maart met organische mest. Er is speciale mest te koop voor het gazon, die bij ieder weertype gestrooid kan worden. Gebruik nu geen kunstmest, daarvoor groeit het gras nog te langzaam. Zorg dat de mest regelmatig over het gazon wordt verdeeld. Dit gaat het makkelijkst met een meststrooiwagen.

Stap 3

Maart en ook oktober zijn de maanden voor de jaarlijkse verticuteerbeurt. Dit gebeurt met een speciale verticuteerhark. Zo wordt mos, dood gras en onkruid uit het gras verwijderd. Na het verticuteren ziet de grasmat er lelijk uit, maar hij herstelt zich snel. Voor grote gazons is het gebruik van een verticuteermachine aan te raden, die vaak kunnen worden gehuurd bij tuincentra en spe-ciale verhuurbedrijven.

Stap 4    

Graskanten raken snel beschadigd. Dit is te herstellen door het beschadigde stuk uit te snijden en een halve slag te draaien. Dat deel ligt nu in de grasmat. Vul de ruimte tussen het beschadigde deel en de grasmat op met grond en zaai graszaad in. Augustus en september zijn dé maanden om gras te zaaien of kale plekken bij te zaaien. De grond is dan warm en in de regel ook vochtig, zodat het zaad snel ontkiemt.

Stap 5

Mos in het gras betekent dat de grasmat niet in optimale conditie verkeerd. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals verdichting en slechte doorlatendheid van de grond, te kort gemaaid gras, geen of te weinig bemesting of een te zure bodem. Het mos kan bestreden worden met speciale antimosproducten. Er zijn ook kleine harkjes met stalen tanden om het mos uit het gazon te harken.

Stap 6

Een keer per week het gazon uitgebreid water geven is voldoende. Alleen als het heel winderig of zonnig is, mag er iets vaker gesproeid worden. Elke dag water geven zorgt voor korte wortels, waardoor het gras gevoeliger wordt voor uitdroging. Het allerbeste tijdstip om te sproeien is ’s nachts, dan gaat er weinig water verloren.

Stap 7

Hark in de herfst de bladeren van het gazon, want die verstikken het gras. Het is beter in de vrieskou niet over het gazon te lopen, omdat de grassprieten dan breken.

Bron(nen):
  • Tuinspecial