Hondenbelasting wel of niet discriminatoir?

Ik vind het oneerlijk dat ik meer belasting moet betalen dan mensen die geen hond hebben. Nu hoorde ik dat een rechter heeft bepaald dat een hondenbezitter geen hondenbelasting verschuldigd is. Hoef ik nu niet meer te betalen?

Vraag:
Ik heb al jaren een hond en ik betaal dus ook al jaren keurig hondenbelasting. Nu doe ik dat uiteraard omdat het nu eenmaal wettelijk zo is geregeld binnen onze gemeente, maar eigenlijk vind ik het niet helemaal eerlijk dat ik meer belasting moet betalen dan anderen die geen hond hebben. Nu vertelde mijn buurman dat er dit jaar een rechtszaak is geweest waarin de belastingrechter heeft bepaald dat een hondenbezitter geen hondenbelasting verschuldigd is. Hoef ik nu ook geen hondenbelasting te betalen?

Antwoord:
Het is inderdaad zo dat er een procedure is geweest waarin het Gerechtshof  's-Hertogenbosch begin dit jaar heeft beslist dat een hondenbezitter uit de gemeente Sittard-Geleen geen hondenbelasting verschuldigd zou zijn. In het kort luidde de conclusie van dit hof dat - doordat de gemeente de ontvangen hondenbelasting toevoegt aan de algemene middelen - de gemeente niet aan de vereiste voorwaarden voldoet. Hierdoor was er volgens het hof sprake van ongelijke behandeling van inwoners met een hond ten opzichte van inwoners zonder hond.

De gemeente was het hier echter niet mee eens en is naar de Hoge Raad gestapt. Deze heeft op 18 oktober 2013 uitspraak gedaan, waarmee de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof heeft vernietigd.

De Hoge Raad heeft zijn uitspraak op het volgende gebaseerd:
Een van de redenen voor hondenbelasting is dat honden zorgen voor de bevuiling van de openbare ruimte. Het feit dat de kosten reden voor een gemeente zijn om deze belasting te heffen, betekent niet dat een gemeente die kosten apart moet verantwoorden. Anders gezegd: op het moment dat een gemeente besluit om hondenbelasting te heffen, is zij vrij om de opbrengst hiervan te gebruiken voor alle burgers binnen de gemeente. Er is dus geen sprake van discriminatie van hondenbezitters. Ook u zult dan ook gewoon uw hondenbelasting moeten blijven betalen.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl