Klopt de AWBZ-rekening wel?

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) gaat AWBZ-instellingen extra in de gaten houden. Cliënten, hun vertegenwoordigers en cliëntenraden kunnen vermoedens van onjuiste declaraties melden bij de NZa.

Wie twijfelt of de thuiszorgnota wel klopt, of het idee heeft dat hij te veel moet bijbetalen voor AWBZ-zorg in een verzorgings- of verpleeghuis kan dit melden bij de NZa. Ook mensen die problemen al aangekaart hebben bij de zorgorganisatie of het zorgkantoor, maar geen respons kregen, kunnen de NZa inschakelen.

Meldingen
Het onderwerp is weer actueel omdat onlangs via de Consumentenbond vermoedens van misstanden binnenkwamen. Het ging om bijbetalingen in de AWBZ, die mogelijk onterecht waren. De NZa heeft opdracht gegeven deze meldingen na te trekken. Vorig jaar ontving de NZa een aantal meldingen over misstanden, die inmiddels in onderzoek zijn bij het FIOD en het OM.

Klacht indienen
Wie een melding over zorg uit de AWBZ wil doen kan eerst een melding doen bij de organisaties zelf en de cliëntenraad om raad vragen. Heeft dat geen resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij het zorgkantoor. De NZa ontvangt graag alle meldingen, zodat zij kunnen zien hoe zorgkantoren en zorgaanbieders de klachten oplossen.

www.nza.nl/publicaties/nieuws/Heeft-u-het-vermoeden-dat-uw-AWBZ-nota-niet-klopt/

www.cvz.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/publieksbrochures/1310-daar-hebt-u-recht-op-in-een-awbz-instelling/Daar+hebt+u+recht+op+in+een+AWBZ-instelling.pdf

www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuwsoverzicht-2013/Onterechte-kosten-voor-verzorgingshuisbewoners/

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl