Kort Geld en Recht december 2013

In deze editie van kort Geld en Recht veel kwesties over oudere werklozen. Gemeentes komen in actie en er komt extra hulp om ouderen aan het werk te helpen. Verder verschillende andere kwesties die voor u van belang zijn.

Extra hulp voor werkloze 55-plussers

Uitkeringsinstantie UWV gaat samen met de gemeenten en de reïntegratie-en uitzendbranche duizenden 55-plussers aan het werk helpen. De overheid heeft daarvoor de komende twee jaar 67 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling om 22.500 werkloze 55-plussers een baan te bezorgen. Onderdeel van de plannen is dat alle 55-plussers met een WW-uitkering een sollicitatietraining krijgen aangeboden. En werkzoekende 55-plussers kunnen een bijdrage van maximaal €750 krijgen voor scholing die de kans op een baan vergroot. Ook komen bemiddelaars die erin slagen voor een oudere werkzoekende een baan te regelen van minimaal een jaar, in aanmerking voor een beloning.

Bezuinigingen treffen ouderen

Vooral gepensioneerden met een pensioen voelen de plannen van het kabinet voor 2014 in hun portemonnee. Hun koopkracht daalt met ruim 4 procent. Gepensioneerden hebben minder te besteden omdat de aanvullende pensioenen nauwelijk stijgen of worden gekort. Dat staat in de CPB-doorberekening van de kabinetsplannen. Vooral gepensioneerde stellen met alleen AOW blijft de koopkracht op peil. Een alleenstaande AOW'er verliest 1,25 prcent aan koopkracht.

Tegemoetkoming voor chronische zieken en gehandicapten

Vanaf 1 januari zullen veel chronisch zieken en gehandicapten financieel geraakt worden door de afschaffing van meerdere compensatieregelingen. Gedupeerden gaan er daardoor €395 tot €1916 per jaar op achteruit. Het Nibud heeft dit berekend in opdracht van de CG-Raad en het plaform VG. Staatsecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) probeert dit deels te compenseren door bijna één miljard euro vrij te maken voor gemeenten, die daarmee chronisch zieken en gehandicapten maatwerk kunnen bieden.

Nu postzegels kopen

De postzegelprijs gaat op 1 januari 2014 van €0,60 naar €0,64. Het nieuwe tarief geldt voor brieven tot en met 20 gram die binnen Nederland worden verstuurd. Voor post naar het buitenland geldt vanaf 1 januari een basistarief van €1,05

'AOW-toeslag niet schrappen'

De overheid wil de toeslag voor de rijke AOW'ers met een jongere partner in jaarlijkse stappen afbouwen, zodat die in 2018 helemaal verdwenen is. De ingreep geldt voor AOW'ers met een inkomen vanaf €46.000 per jaar (exclusief AOW). Het kabinet verwacht dat 13 procent van de AOW'ers met een partnertoeslag getroffen wordt door de geleidelijke afschaffing. In 2015 gaat het om zo'n 27.000 mensen. De oppositie in de Tweede Kamer is tegen dit plan. SP, PVV, CDA, D66, 50-Plus en kleine christelijke partijen vinden het onrechtvaardig om bestaande gevallen aan te pakken. Het wetsvoorstel dreigt daardoor te sneuvelen in de Eerste Kamer, die daar naar verwachting aan het einde van dit jaar over zal beslissen.

Ieder een eigen huis: dan woon je niet samen

AOW'ers met ieder een eigen huis zullen vanaf 2015 per definitie als niet samenwonend worden beschouwd. Ze ontvangen daardoor altijd de (hogere) AOW-uitkering voor alleenstaanden en worden niet meer lastiggevallen met controles. Er is al jaren gedoe over onduidelijke regels voor 'samenwonende' AOW'ers. De nieuwe regels komen overeen met het voornemen van het kabinet om AOW'ers die wél met een ander samenwonen, ook als dat geen partner of eigen kind van 18 jaar of ouder is, als 'gehuwden' te beschouwen.

Op de wachtlijst? Geen compliment

Naar aanleiding van het artikel 'Gratis Geld' in het septembernummer van Plus Magazine wees een lezer ons op een beperking bij het toekennen van het mantelzorgcompliment. Wie iemand helpt op die wachtlijst staat voor een zorginstelling, krijgt géém compliment. Dit tot ergenis van belangen-organisatie Mezzo, omdat mensen soms lang op zo'n wachtlijst staan en dus wél afhankelijk zijn van mantelzorgers. Dit leidde al eerder tot Kamervragen, maar dat heeft nooit tot een aanpassing van de criteria geleid. In 2015 wordt het compliment afgeschaft.

Meer actie van gemeenten nodig bij oudere werklozen

Slechts 16 procent van de gemeenten heeft specifiek beleid om oudere werkzoekenden te begeleiden naar werk. Dat is volgens de Arbeidsinspectie veel te weinig. Volgens de inspectie hebben oudere werkzoekenden een extra duwtje in de rug nodig. Als ze langer werkloos zijn, staan ze op grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien zitten veel werkgevers niet te wachten op oudere werknemers.

Bron(nen):
  • Plus Magazine